Browse By Author Name - Sulov

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Sulov√°, Zdena: Biochemizmus fotoindukovanej diferenci√°cie huby Trichoderma viride. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 1989.      
S√ļńĺovsk√°, Lenka: Technologick√© vlastnosti surov√©ho kravsk√©ho mlieka /doplnkov√© znaky kvality mlieka/. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Sulov√°, Zuzana: Vplyv vybran√Ĺch flavonoidov na niektor√© fyziologick√© a biochemick√© parametre hypertenzn√Ĺch potkanov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.