List of Subject Classifications Records

Browse Results (202 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »


 Browse by Research Fields, Courses and Disciplines -> 290000 Engineering and Technology -> 290600 Chemical Engineering -> 290602 Process Control and Simulation :

No further child subject classifications could be found.


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
GibaŇ°t√≠kov√°, SoŇąa: A Redesign of Stabilizing Conditions for Model Predictive Control. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Moln√°r, A., MarkoŇ°, J. and Jelemensk√Ĺ, ńĹ. Accuracy of Mathematical Model with Regard to Safety Analysis of Chemical Reactors Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 357-361      
Velik√°, Juliana: Adapt√≠vne lambda sledovanie prietokov√©ho chemick√©ho reaktora na synt√©zu metanolu. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Mikul√≠kov√°, Jana: Adapt√≠vne lambda-sledovanie neline√°rnych chemickotechnologick√Ĺch syst√©mov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
ńĆirka, ńĹuboŇ°: Adapt√≠vne LQ riadenie Youlova‚ÄĒKuńćerova parametriz√°cia regul√°torov a modelov procesov. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Michalovińć, Mari√°n: Adapt√≠vne riadenie biochemick√©ho reaktora na b√°ze referenńćn√©ho modelu. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 4    
Szanyiov√°, Agnesa: Adapt√≠vne riadenie biotechnologick√©ho procesu. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Gersov√°, Irena: Adapt√≠vne riadenie dvoch prietokov√Ĺch chemick√Ĺch reaktorov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
M√©sz√°ros, Imrich: Adapt√≠vne riadenie dynamick√Ĺch syst√©mov bez priebeŇĺnej identifik√°cie. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
҆motl√°k, Milan: Adapt√≠vne riadenie prietokov√©ho chemick√©ho reaktora prietokom chladiaceho m√©dia. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Burian, Peter: Adapt√≠vne riadenie syst√©mov s recirkul√°ciou. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
MuŇ°√°kov√°, M√°ria: Administr√°cia elektronick√©ho obchodu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
GajdoŇ°ov√°, Zuzana: Algoritmy identifik√°cie prenosov z nameran√Ĺch √ļdajov. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
OstroŇĺl√≠k, Peter: Algoritmy riadenia na decentralizovanej √ļrovni pre zloŇĺit√© chemickotechnologick√© syst√©my. Katedra automatiz√°cie a regul√°cie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
KoŇĺka, ҆., Zemanovińćov√°, A., Bachmann, G. and Hofbauer, H. An Application of Identification and Control Design to the Experimental Calorimeter Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 229-236      
Dost√°l, P., BakoŇ°ov√°, M. and Bob√°l, V. An Approach to Adaptive Control of a CSTR Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 184-190      
KoŇĺka, ҆. and MikleŇ°, J. An Iterative Identification and Control Design of a Chemical Reactor Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 335-341      
BudoŇ°ov√°, Martina: Anal√Ĺza moŇĺnost√≠ uplatnenia evoluńćn√Ĺch algoritmov. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Jackul√≠k, M√°rio: Anal√Ĺza vlastnost√≠ a riadenia teploty vo vs√°dzkovom reaktore. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Valach, Milan: Anal√Ĺza vlastnost√≠ algoritmov spojit√©ho riadenia s umiestnen√≠m p√≥lov. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Lipnińćanov√°, Tatiana: Anim√°cie v riaden√≠ procesov pomocou MATLABu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Majern√≠k, Peter: Aplik√°cia PLC a SCADA syst√©mov pri riaden√≠ re√°lnych procesov. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Kov√°ńćov√°, Katar√≠na: Application of Genetic Algorithm to Design of Molecules with Given Topological Indices. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kravjansk√°, Patr√≠cia: Automatick√© analyz√°tory - datab√°zov√Ĺ s√ļbor. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Erwe, T., Mavrov, V. and Chmiel, H. Characterization of a Synthetic Zeolite P as a Heavy Metal Bonding Agent Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 45-49      
KmeŇ•ov√°, Jana: CONFIS - konferenńćn√Ĺ informańćn√Ĺ syst√©m. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Fikar, Miroslav: Control of Multivariable Systems, Parametrization of all Stabilizing Controllers. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Kaszas, Peter: Decentralizovan√© hybridn√© riadenie kask√°dy chemick√Ĺch reaktorov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Heged√ľŇ°ov√°, Marcela: Decentralizovan√© riadenie biotechnologick√Ĺch procesov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Krajńćiov√°, Denisa: Decentralizovan√© riadenie chemick√©ho reaktora. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Skurkov√°, Martina: Decentralizovan√© riadenie et√°Ňĺovej rektifikańćnej kol√≥ny. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
M√©sz√°ros, Alojz and V√∂r√∂Ň°, Juraj Design of Intelligent Controllers for Biotechnological Process Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 208-220      
Szabov√°, Andrea: Diskr√©tne riadenie laborat√≥rneho zariadenia PCT40. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Zeliskov√°, Dagmar: DNA Reconstruction The Shortest Common Superstring Problem. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
ńĆiŇĺniar, Michal: Dynamick√° optimaliz√°cia procesov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Hirmajer, Tom√°Ň°: Dynamick√° optimaliz√°cia procesov s hybridnou dynamikou. √östav informatiz√°cie, automatiz√°cie a matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Podg√≥rska, W. and Baldyga, J. Effect of Structure of Turbulence on Drop Breakage Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 412-417      
RuŇĺińćkov√°, Silvia and Matherny, Mikul√°Ň° Evaluation of a spectroscopic tandem method using information theory Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 227-231      
Rauov√°, Ivana: Evaluation of Different Bilevel Optimization Algorithms with Applications to Control. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Linek, J. and Mor√°vkov√°, L. Excess Molar Volumes of the Heptane‚Äď1-Chloropentane System at High Pressures and Elevated Temperatures Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 382-385      
FriŇ°tyk, Stanislav: Fuzzy modelovanie a fuzzy riadenie technologick√Ĺch procesov a syst√©mov. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
PohoŇôel√Ĺ, M., Svoboda, K., Trnka, O., Baxter, D. and Hartman, M. Gaseous Emissions from the Fluidized-Bed Incineration of Sewage Sludge Chemical Papers, Vol.59, No. 6b, 2005, 458-463      
Repńć√≠kov√°, Ivana: Global and Dynamic Optimization of Processes. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
ńĆiŇĺniar, Michal, Podmajersk√Ĺ, Mari√°n, Hirmajer, Tom√°Ň°, Fikar, Miroslav and Latifi, Abderrazak M. Global optimization for parameter estimation of differential-algebraic systems Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 274-283 1    
Gal√≠kov√°, A. and Gal√≠k, A. Gravimetric Study of the Dynamics of Adsorption, Desorption, and Polymerization of Propene on ő≥-Alumina Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 397-400      
Hvolka, Mari√°n: Hardwareov√© a softwareov√© vybavenie pońć√≠tańća na riadenie chemick√©ho reaktora. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kapasn√°, Katar√≠na: Hybridn√© adapt√≠vne riadenie jednorozmerov√Ĺch neline√°rnych syst√©mov. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Smetana, Stanislav: Hybridn√© modelovanie biotechnologick√©ho procesu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
ńĆamb√°lov√°, Iveta: Hybridn√© riadenie re√°lneho objektu. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Mierka, Otto: Hydrodynamika dvojf√°zov√©ho toku - tuh√© ńćastice - plyn. Katedra procesov a zariaden√≠ chemickej technol√≥gie, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1980.      
Titka, Martin: Identifik√°cia a n√°vrh fuzzy regul√°tora pre analyz√°tor C02. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Dutkov√°, Ildik√≥: Identifik√°cia a riadenie laborat√≥rneho fermentora LF3. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
҆perka, ńĹubom√≠r: Identifik√°cia a riadenie syst√©mov pomocou umel√Ĺch neur√≥nov√Ĺch siet√≠. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Krumeyov√°, Alexandra: Identifik√°cia dynamick√Ĺch vlastnost√≠ modelu ohrievańća vzduchu. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Ziman, ńĹubom√≠r: Identifik√°cia laborat√≥rneho chemick√©ho reaktora s exotermickou reakciou. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
ŇėeŇôicha, Martin: Identifik√°cia parametrizovan√©ho modelu chemick√©ho reaktora v uzavretom obvode. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
KoŇĺka, ҆tefan: Identifik√°cia zlomkovej reprezent√°cie chemick√©ho reaktora v uzavretom obvode. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Jelenńćiak, FrantiŇ°ek: Informańćn√Ĺ syst√©m zariaden√≠ pre automatiz√°ciu. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Rusn√°k, Anton: Inteligentn√© riadenie biotechnologick√Ĺch procesov. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Voros, Juraj: Inteligentn√© riadenie pomocou PLC Simatic S7 s podporou Matlabu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
KrivoŇ°ov√°, SoŇąa: Inteligentn√© riadenie technologick√Ĺch procesov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
M√©sz√°ros, Alois, ńĆirka, ńĹuboŇ° and ҆perka, ńĹubom√≠r Intelligent control of a pH process Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 180-187      
Valo, Radoslav: Internetov√Ĺ datab√°zov√Ĺ syst√©m spr√°vy predmetu LCZA. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Dzurov, J√°n: Internetov√Ĺ modul pre modelovanie a simul√°ciu procesov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Z√°bojn√≠kov√°, Katar√≠na: Internetov√Ĺ modul pre modelovanie a simul√°ciu procesov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
KoŇĺka, ҆tefan: Iterańćn√° identifik√°cia syst√©mu v uzavretom regulańćnom obvode. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002. 1    
M√°t√©ov√°, Anik√≥: Konzultańćn√Ĺ expertn√Ĺ syst√©m. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Kostov, Boris: Konzultańćn√Ĺ syst√©m optimalizańćn√Ĺch met√≥d na b√°ze umelej inteligencie. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Juh√°sov√°, Eva: Learningov√Ĺ modul pre termofluidn√Ĺ proces. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
Devi, Aribam Arati: Matematick√° modelovanie chemick√Ĺch reaktorov (Porovn√°vanie r√īznych matematick√Ĺch modelov). Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆o√≥Ň°, Miroslav: Matematick√© a experiment√°lne modelovanie procesov s hyster√©zou. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kamenick√°, Tatiana: Matematick√Ĺ model a identifik√°cia prietokov√©ho chemick√©ho reaktora. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
KorbaŇ°ov√°, Katar√≠na: Matematick√Ĺ model agreg√°tu na tavenie skloviny. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Krajmer, Martin: Matematick√Ĺ model chemick√©ho reaktora a neline√°rny odhad stavu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
ńĆokinov√°, Am√°lia: Matematick√Ĺ model procesu homogeniz√°cie zmesi. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
ńĆokinov√°, Am√°lia: Matematick√Ĺ model procesu homogeniz√°cie zmesi. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
S√Ĺkora, Adrian: Meranie elektrick√Ĺch velińć√≠n pomocou pońć√≠tańćov PC XT/AT. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 6    
Hud√°ńćkov√°, Helena: Meranie r√Ĺchlostn√Ĺch pol√≠ laser-dopplerovsk√Ĺm anemometrom. Katedra procesov a zariaden√≠ chemickej technol√≥gie, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1981.      
Rusn√°k, Anton: Met√≥da neur√≥nov√Ĺch siet√≠ v modelovan√≠ a riaden√≠ syst√©mov/The Neural Network Approach in Modelling and Control. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Argal√°Ň°, J√°n: Mnohorozmerov√© riadenie line√°rnych syst√©mov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Kotora, Marcel: Modeling Heterogeneously Catalyzed Reactive Distillation Processes. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
KaŇ°Ň°√°k, Radoslav: Modelovanie procesov na b√°ze neur√≥nov√Ĺch siet√≠. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Popardovsk√Ĺ, Vladim√≠r: Modelovanie, optimaliz√°cia a riadenie r√ļrkov√©ho chemick√©ho reaktora pri v√Ĺrobe 2-MBT. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Voln√°, Eva: Modularita neuronov√Ĺch s√≠t√≠. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, 2003.      
Prńćek, Tibor: Monitorovanie a riadenie v√Ĺmenn√≠ka tepla L TR 700 s vyuŇĺit√≠m Internetu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Pav√ļkov√°, L√Ĺdia: MoŇĺnosti riadenia technologick√Ĺch procesov pomocou zjednoduŇ°en√Ĺch modelov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Minarovsk√Ĺ, Peter: Nasadenie termin√°lov√©ho servera v Ň°tudentsk√Ĺch laborat√≥ri√°ch. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
ńĆepigov√°, Be√°ta: N√°vrh a realiz√°cia sn√≠mańća vlhkosti. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Gese, Marek: N√°vrh elektronick√©ho modelu neline√°rneho procesu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Ol√°h, Andrej: N√°vrh metodol√≥gie pre aplik√°ciu vizualizańćn√Ĺch syst√©mov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Koneńćn√°, Andrea: N√°vrh neuro - fuzzy riadenia chemick√©ho reaktora. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hudańćek, Peter: N√°vrh neuro-fuzzy riadiaceho syst√©mu. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Stol√°rik, Ivan: N√°vrh optim√°lnych prev√°dzkov√Ĺch reŇĺimov CSTR. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Capek, Alexander: N√°vrh pripojenia laborat√≥rneho modelu servopohonu k pońć√≠tańću. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Nagy, Jozef: N√°vrh riadenia laborat√≥rnej rektifikańćnej kol√≥ny pomocou riadiaceho syst√©mu SIMATIC. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Velik√Ĺ, Ondrej: N√°vrh riadenia matematick√©ho a re√°lneho modelu n√°plŇąovej rektifikańćnej kol√≥ny. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Madzin, Tom√°Ň°: N√°vrh riadenia pomocou riadiaceho syst√©mu Foxboro. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Chalupov√°, Katar√≠na: N√°vrh riadenia rektifikańćnej kol√≥ny pre delenie zmesi metanol-voda. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Vinceov√°, Katar√≠na: N√°vrh riadenia spojit√©ho SISO syst√©mu na z√°klade LQ krit√©ria. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Domonji, Marina: N√°vrh riadenia z√°sobn√≠kov kvapaliny. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »