Browse By Author Name - Fikar, Miroslav

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Fikar, Miroslav: Control of Multivariable Systems, Parametrization of all Stabilizing Controllers. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
ńĆiŇĺniar, Michal, Podmajersk√Ĺ, Mari√°n, Hirmajer, Tom√°Ň°, Fikar, Miroslav and Latifi, Abderrazak M. Global optimization for parameter estimation of differential-algebraic systems Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 274-283 1    
BakoŇ°ov√°, Monika, Fikar, Miroslav and ńĆirka, ńĹuboŇ°: Z√°klady automatiz√°cie - Laborat√≥rne cvińćenia zo z√°kladov automatiz√°cie. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2003. ISBN 80-227-1831-9