Browse By Author Name - Gersov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gersov√°, Irena: Adapt√≠vne riadenie dvoch prietokov√Ĺch chemick√Ĺch reaktorov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2