Browse By Author Name - Mierka, Otto

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set



  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Mierka, Otto: CFD Modelling of Chemical Reactions in Turbulent Liquid Flows. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Mierka, Otto: Hydrodynamika dvojf√°zov√©ho toku - tuh√© ńćastice - plyn. Katedra procesov a zariaden√≠ chemickej technol√≥gie, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1980.      
Mierka, Otto: S√ļbor programov k CFD modelovaniu rozptylu l√°tok v ovzduŇ°√≠. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.