Search Results (Title, Abstract, Keywords:"antimicrobial activity", Status:" Published")

Browse Results (466 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 3 of 5

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4 5  next › last »  Search Relevance Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kaval√≠rov√°, Jana: Pr√≠prava a vlastnosti nitrobenzo√°tomeńŹnat√Ĺch komplexov s vybrat√Ĺmi dus√≠kat√Ĺmi ligandami. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.40      
Laluch, J√°n: Redukt√≠vna alkyl√°cia aromatick√Ĺch aminozl√ļńćen√≠n. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.40      
ńĆip√°k, ńĹuboŇ°: Biologick√° aktivita niektor√Ĺch 4-anil√≠nochinazol√≠nov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  1.40      
Mińćicov√°, Zuzana: Aplik√°cia vybrat√Ĺch druhov koagulańćn√Ĺch enz√Ĺmov v mliek√°rstve. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  1.39      
Rykowska, Iwona and Urbaniak, WŇāodzimierz Complexes of transition metals bonded to silica via ő≤ -diketonate groups ‚ÄĒ synthesis, structure, and catalytic activity Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 268-274  1.38      
Such√°nov√°, Monika: Antibakteri√°lne a genotoxick√© √ļńćinky pr√≠rodn√Ĺch l√°tok. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.38      
Bachrat√°, Stanislava: VyuŇĺitie DNA biosenzora pri stanoven√≠ antioxidantov. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  1.38      
ńĆomajov√°, Monika: Biomarkery imunomodulańćn√©ho √ļńćinku miner√°lnych vl√°kien u exponovan√Ĺch robotn√≠kov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  1.38      
Qu, Jian-Qiang, Qu, Ling, Yang, Qiu-Hua and Wang, Liu-Fang Synthesis, characterization, and anti-tumor activities of some transition metal(II) complexes with podophyllic acid hydrazide Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 426-431  1.37 1    
҆im√ļnov√°, Katar√≠na: Niektor√© termodynamick√© charakteristiky roztokov elektrolytov. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.  1.37      
Trusek-Holownia, A. and Noworyta, A. Dipeptide Enzymatic Synthesis in a Two-Phase Membrane Reactor Chemical Papers, Vol.54, No. 6b, 2000, 442-447  1.37      
҆irok√Ĺ, Pavol: Anal√Ĺza a riadenie z√°sob. Oddelenie manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych technol√≥gi√≠ FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.36      
Gondov√°, L√Ĺdia: Sledovanie vplyvu adit√≠v na kvasn√Ĺ proces. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  1.35      
Kr√°lov√°, Katar√≠na: Cytotoxicita a mechanizmus √ļńćinku nov√Ĺch bis-am√≥niov√Ĺch sol√≠ odvoden√Ĺch od kyseliny jant√°rovej in vitro. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  1.35      
Drobcov√°, Ema: S√≥ja ako zdroj bielkov√≠n a fytoestrog√©nov. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  1.35      
Kond√°Ň°ov√°, Miriam: Protekt√≠vne √ļńćinky chit√≠ngluk√°nu pri poŇ°koden√≠ organizmu vońĺn√Ĺmi radik√°lmi. Katedra mikrobiol√≥gie, biol√≥gie a bioch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  1.34      
OlŇ°avov√°, Lucia: Stanovenie Ra-226 kvapalinovou scintilańćnou spektrometriou v miner√°lnych vod√°ch. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.34      
F√∂ldeŇ°iov√°, Lucia: VyuŇĺitie pr√≠rodn√Ĺch l√°tok na stabiliz√°ciu tukov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.34      
L√≥pez-Fonseca, R., Guti√©rrez-Ortiz, J. I., Guti√©rrez-Ortiz, M. A. and Gonz√°lez-Velasco, J. R. Application of Zeolite Catalysts for the Abatement of Chlorinated VOCs from Waste Streams Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 413-420  1.34      
Koh√ļtov√°, M. and Valent, A. Copper(II) Complexes Containing Schiff Bases Derived from Salicylaldehyde and Esters of L-Glutamic Acid Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 95-99  1.33      
Malinov√°, Eva: Fenolov√© kyseliny cere√°li√≠. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.33      
HorŇą√°ńćek, Michal, Hudec, Pavol and SmieŇ°kov√°, Ag√°ta Synthesis and characterization of mesoporous molecular sieves Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 689-697  1.31      
Dubn√≠ńćkov√°, Martina: Stanovenie pr√≠rodnej r√°dioaktivity v term√°lnych vod√°ch. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.30      
Potankov√°, Veronika: Vplyv podmienok lyofiliz√°cie na produkciu fruktozyltransfer√°zy a viabilitu buniek Aureobasidium pullulans CCY-27-1-94. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.30      
Hrnńćiarikov√°, Lucia: V√Ĺroba kyseliny nikot√≠novej. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  1.30      
Fodorov√°, Marcela: Izol√°cia a vyuŇĺitie flavonoidov s√≥je. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  1.29      
Bi, Yunfei, Zeng, Shuangqin, Li, Dadong and Nie, Hong Influence of tungsten sources on the synthesis and properties of ammonium dioxothiotungstate Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 40-45  1.29      
Palou, Martin Tchingnab√© Palou: Influence Of Particle Size Of Individual Clinker Mineral Upon the Hydration Kinetics of Model Sulphoaluminate Belite Cement. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  1.29      
Halina Suchankov√°: Vplyv Ň•aŇĺk√Ĺch kovov na biologick√© procesy ńćistenia odpadov√Ĺch v√īd. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  1.29      
Grzn√°rov√°, Petra: ҆t√ļdium biologickej aktivity hydroxylapatitu a nov√Ĺch kompozitn√Ĺch biomateri√°lov vyuŇĺiteńĺn√Ĺch v medic√≠ne. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.28      
Neubauerov√°, Eva: √öńćinok keramick√Ĺch vl√°kien a NiO-ńćast√≠c na imunitn√Ĺ syst√©m potkanov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.28      
RuŇĺekov√°, ńĹubica: ҆t√ļdium biologickej √ļńćinnosti in vitro nov√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch a synteticky pripraven√Ĺch chemick√Ĺch l√°tok. Katedra mikrobiol√≥gie, biol√≥gie a bioch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  1.28      
Ye, Jiesheng Application of gas chromatography-mass spectrometry in research of traditional Chinese medicine Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 506-511  1.28      
KutaŇ°ov√°, Vikt√≥ria: Synt√©za pyrid√≠nov√Ĺch b√°z z etanolu, formaldehydu a amoniaku. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.28      
Opattov√°, Alena: Biologick√° aktivita extraktov rastl√≠n rodu Philadelphus. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  1.28      
Lazov√°, Ren√°ta: KryŇ°t√°lov√° a molekulov√° Ň°trukt√ļra niektor√Ĺch 2-furyletyl√©nov√Ĺch deriv√°tov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.  1.27      
DoleŇĺel, P. and Kub√°Ňą, V. Mass Spectrometric Study of Platinum Complexes Based on Cisplatin Chemical Papers, Vol.56, No. 4, 2002, 236-240  1.27      
LakatoŇ°, Boris, Hudec, Roman and Vareńćka, ńĹudov√≠t Intracellularly regulated Ca2+ influx or remnants of extracellularly activated signalling pathway in human red blood cells? Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 180-191  1.27      
GieroŇąov√°, Timea: ZloŇĺenie a antioxidańćn√© vlastnosti otr√ļb obiln√≠n. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.26      
Chlepkov√°, Zuzana: ńĆistenie komun√°lnych odpadov√Ĺch v√īd anaer√≥bnym sp√īsobom pri n√≠zkych teplot√°ch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.  1.25      
Kogan, G., ҆rob√°rov√°, A. and Tam√°s, L. Effect of Externally Applied Fungal Polysaccharides on Fusariosis in Tomato Plants Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, 139-144  1.25      
HorŇą√°ńćek, Michal, Hudec, Pavol, SmieŇ°kov√°, Ag√°ta and Jakub√≠k, Tibor Alkylation of Benzene with 1-Alkenes over Zeolite Y and Mordenite Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 31-45  1.25      
Zahradn√≠kov√°, Lucia: Vplyv vybran√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch extraktov na antioxidańćn√Ĺ status repkov√©ho a slneńćnicov√©ho oleja. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.25      
Ryb√°r, A., Alf√∂ldi, J., Faberov√°, V. and Schmidtov√°, ńĹ. 1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7- tetrahydro-1H-purin-8/7-ylalkyl)ureas as Potential Acyl-CoA: Cholesterol Acyltransferase Inhibitors Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 330-339  1.24      
Kontuńĺov√°, Adela: Antioxidańćn√© formul√°cie na b√°ze rozmar√≠nu. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  1.24      
MaŇ•o, Peter: Aromatioz√°cia met√°nu na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.24      
StrieŇĺenec, Viktor: Charakteriz√°cia v√≠n Topońĺńćianskeho vinohradn√≠ckeho raj√≥nu (EPR). Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  1.23      
Terneni, Milan: Vplyv kmeŇąa kvasiniek na zloŇĺenie a antioxidańćn√ļ aktivitu piva. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.22      
Tobi√°Ň°, Tom√°Ň°: Selekt√≠vna oxid√°cia propyl√©nu v plynnej f√°ze. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.21      
Lazor, Michal: N√°vrh rektifikańćnej kol√≥ny na separ√°ciu viaczloŇĺkovej zmesi. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.21      
Kucharovińćov√°, SoŇąa: Vplyv nosińća na katalytick√ļ hydrogen√°ciu chl√≥rnitrobenz√©nov. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  1.21      
Reńćińć√°rov√°, Anna: Screening cytotoxicity a mechanizmus √ļńćinku organick√Ĺch amoniov√Ĺch sol√≠. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  1.20      
҆vorc, ńĹubom√≠r: KryŇ°t√°lov√° Ň°trukt√ļra a biologick√° aktivita deriv√°tov 1,4-dihydropyrid√≠nu. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.19      
Gallov√°, Em√≠lia: Sekund√°rne metabolity mikromyc√©ty Epicoccum sp. izolovanej z lignitu. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  1.19      
Noskov√°, M. and Kr√°ńĺov√°, K. Effect of Plant-Growth Stimulating N-Cyclohexylbenzothiazol-2-sulfenamide and its Photodegradation Products on Photosynthetic Electron Transport in Spinach Chloroplasts Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 282-286  1.19      
҆efńć√≠kov√°, M., ҆efńć√≠k, J. and ҆efńć√≠k, J. Modification of Colloidal Stability of Casein Micelles by Enzymatic Hydrolysis Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 400-405  1.18      
Chlebcov√°, Miriam: Reologick√© vlastnosti gum√°rensk√Ĺch zmes√≠. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  1.17      
MikuŇ°ov√°, Lucia: Antioxidanty cere√°li√≠ a ich vplyv na zdravie ńćloveka. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.16 2    
Klottonov√°, Miroslava: VyuŇĺitie oz√≥nu pri ńćisten√≠ odpadov√Ĺch v√īd. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  1.15 3    
Helcov√°, AneŇĺka: Charakteriz√°cia proteolytick√Ĺch enz√Ĺmov produkovan√Ĺch pońćas kultiv√°cie Ňĺivońć√≠Ň°nych bunkov√Ĺch l√≠ni√≠. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.15      
Z√°horsk√°, Lenka: Zv√ĹŇ°enie stability orechovej plnky antioxidantami cere√°li√≠. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.15      
Zlack√°, Silvia: Sledovanie stupŇąa mikrobi√°lnej kontamin√°cie v extraktore. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  1.15      
Bal√°Ňĺov√°, Martina: 4-anil√≠nochinazol√≠ny - potenci√°lne fotosenzit√≠vne zl√ļńćeniny vyuŇĺiteńĺn√© v medic√≠ne. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.14      
Mur√≠nov√°, Iveta: Nekrobiologick√© √ļńćinky izotiokyan√°tov a ich z√°sah do bunkov√©ho cyklu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.  1.14      
Hal√°sov√°, Denisa: Reklama a jej miesto v marketingov√Ĺch aktivit√°ch podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  1.14 1    
Holl√°, Ines: VyŇ°etrovanie inaktiv√°cie rastlinnej ure√°zy. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  1.14      
Drgonov√°, Jana: Biosynthesis of Yeast Cell Wall. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 1995.  1.13 1    
ńĆarn√°, M√°ria: Nov√© multiterńćov√© akrid√≠nov√© l√°tky s cytostatickou aktivitou. Oddelenie biotechnol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.13      
Jedin√°k, Andrej: Vyhńĺad√°vanie a v√Ĺvoj sekund√°rnych metabolitov ako inhib√≠torov urokin√°zy s perspekt√≠vou biotechnologickej transform√°cie. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.13      
Vand√°kov√°, M., Platkov√°, Z., AntoŇ°ov√°, M., B√°leŇ°, V. and Polakovińć, M. Optimization of Cultivation Conditions for Production of Fructosyltransferase by Aureobasidium pullulans Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 15-22  1.13      
҆kodov√°, Miroslava: Pr√≠prava a vlastnosti flu√≥rovan√Ĺch chinol√≥nov a ich prekurzorov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.13      
Schmeisser, Falko: The function of transcription regulator Spo0A protein in activation of spoIIE gene during sporulation in Bacillus subtilis. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.  1.12 3    
ńĆervenkov√°, M√°ria: Elektrochemick√© vlastnosti taven√≠n obsahuj√ļcich fluorid lantanit√Ĺ. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.10      
Fulerńć√≠kov√°, Monika: √öńćtovn√≠ctvo ako informańćn√° b√°za pre finanńćn√ļ anal√Ĺzu podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.10      
Kr√°lik, M., Corain, B. and Zecca, M. Catalysis by Metal Nanoparticles Supported on Functionalized Polymers Chemical Papers, Vol.54, No. 6b, 2000, 254-264  1.10      
Zalibera, Michal: VyuŇĺitie EPR a UV/VIS spektroskopie pri sledovan√≠ √ļńćinku antioxidantov ako zh√°Ň°ańćov radik√°lov tvoren√Ĺch organizmami v stresov√Ĺch podmienkach. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHTP, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  1.09      
Wolfson, Adi, Madhusudhan, Rao P., Shapira-Tchelet, Ayelet and Landau, Miron V. Effects of acyl donor type, catalyst type, and reaction conditions on the activity and selectivity of Friedel-Crafts acylation Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 291-297  1.09 3    
Szab√≥ov√°, Andrea: Faktory ovplyvŇąuj√ļce rast vl√°knit√Ĺch mikromyc√©t v pracovnom prostred√≠. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.  1.08      
HorŇą√°ńćek, Michal: Synt√©za mezop√≥rov√Ĺch molekulov√Ĺch s√≠t. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.08      
Bal√°Ňĺ, Tom√°Ň°: ҆t√ļdium aromatiz√°cie met√°nu. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.07      
Nagyov√°, Anik√≥: Postantibiotick√Ĺ √ļńćinok a postantibiotick√Ĺ √ļńćinok subinhibińćn√Ĺch koncentr√°ci√≠ vybran√Ĺch antibiot√≠k na salmonely. Katedra mikrobiol√≥gie, bioch√©mie a biol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.  1.07      
Czanikov√°, Klaudia: Fotochemick√© reakcie chinol√≥nov a ich komplexov s i√≥nmi prechodn√Ĺch prvkov. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.07      
Csoroszov√°, Edita: Adapt√°cia vl√°knit√Ĺch h√ļb na intermedi√°ty Krebsovho cyklu ako jedin√©ho zdroja uhl√≠ka. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.07 1    
Ionita, P. Is DPPH Stable Free Radical a Good Scavenger for Oxygen Active Species? Chemical Papers, Vol.59, No. 1, 2005, 11-16  1.06      
Dob√°kov√°, Edita: Metabolick√© zmeny Pseudomonas aeruginosa po postantibiotickom √ļńćinku vybran√Ĺch antibiot√≠k. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  1.06      
Cs√©falvayov√°, Linda: ҆t√ļdium degrad√°cie papiera sp√īsobenej Ňĺelezodubienkov√Ĺmi atramentmi. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.06      
Strelkov√°, Silvia: Kinetick√© vlastnosti Na,K-ATP√°zy v oblińćk√°ch v podmienkach experiment√°lne vyvolan√©ho diabetu. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  1.06      
PuchoŇąov√°, Miroslava: Pr√≠prava a vlastnosti metylsalicyl√°tomeńŹnat√Ĺch komplexov s niektor√Ĺmi biologicky akt√≠vnymi dus√≠kat√Ĺmi ligandami. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.05      
Klep√°ńćov√°, K., Mravec, D. and Bajus, M. Etherification of glycerol with tert -butyl alcohol catalysed by ion-exchange resins Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 224-230  1.05      
Porkertov√°, Gabriela: Aromatiz√°cia met√°nu. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.04      
Bella, MaroŇ°: Pr√≠prava a vlastnosti kondenzovan√Ĺch heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n sel√©nu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.03      
Adamenkov√°, Irina: ҆t√ļdium line√°rnej anel√°cie chinazol√≠nov√©ho kruhu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  1.02      
Sulov√°, Zuzana: Vplyv vybran√Ĺch flavonoidov na niektor√© fyziologick√© a biochemick√© parametre hypertenzn√Ĺch potkanov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.02      
S√ļkenn√≠kov√°, Elena: Toolbox pre testovanie programov v prostred√≠ MATLAB. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.02      
Komarov√°, Martina: Bioprotektory a Ň°tartovacie kult√ļry v m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkoch. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.02      
Holasov√°, ŇĹaneta: Vplyv niektor√Ĺch zloŇĺiek potrav√≠n na stabilitu lipidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  1.01      
P√ībiŇ°ov√°, Martina: ҆t√ļdium aktivity vybran√Ĺch enz√Ĺmov v cere√°li√°ch a pseudocere√°li√°ch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  1.01      
Slukov√°, Andrea: Finanńćno-ekonomick√° anal√Ĺza vybran√©ho chemick√©ho podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.01 1    
Kuńćer√°k, Juraj: Cytotoxick√°/antiproliferańćn√° aktivita a mechanizmus √ļńćinku vybrat√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch a syntetick√Ĺch l√°tok. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  1.00      
SmoleŇąov√°, Eva: Mikrobion√°lne spracovanie lignitu a charakteriz√°cia autocht√≥nnych mikr√≥bov lignitu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  1.00      

Page 3 of 5

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4 5  next › last »