Browse By Author Name - Zalibera, Michal

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Zalibera, Michal: Radical scavenging and total antioxidant capacity of pigments produced by yeasts under exogenous stress. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Zalibera, Michal: VyuŇĺitie EPR a UV/VIS spektroskopie pri sledovan√≠ √ļńćinku antioxidantov ako zh√°Ň°ańćov radik√°lov tvoren√Ĺch organizmami v stresov√Ĺch podmienkach. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHTP, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.