Browse By Author Name - Dob

Browse Results (12 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dobrota, Martin: Analytick√© vyuŇĺitie fluoridovo-selekt√≠vnych elektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Dobaiov√°, Henrieta: Delignifik√°cia zberov√©ho novinov√©ho papiera kyselinou peroxooctovou. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Dob√°kov√°, Edita: Metabolick√© zmeny Pseudomonas aeruginosa po postantibiotickom √ļńćinku vybran√Ĺch antibiot√≠k. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Dobrovodsk√°, Iveta: Oxidańćn√° stabilita jedl√Ĺch tukov a olejov pri mikrovlnom ohreve. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Dobrovińć, Stanislav: Plynov√° chromatografia odplynu z oxid√°cie asfaltov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Dobrotka, Ivan: Pr√≠prava oxidov√Ĺch vl√°kien a tenk√Ĺch vrstiev met√≥dou s√≥l-g√©l. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Podobekov√°, Silvia: ҆t√ļdium interakcie celul√≥za - roztok NaOH. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Dobiasov√°, Andrea: ҆t√ļdium oxid√°cie anorganick√Ĺch a organick√Ĺch l√°tok Ň°esŇ•mocn√Ĺm Ňĺelezom pri √ļprave pitnej vody. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Dobdov√°, Jana: ҆t√ļdium tern√°rnej s√ļstavy Na3AlF6 - Na3FS04 - NaF. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Brandobur, Juraj: Syst√©m v√Ĺpońćtov termodynamick√Ĺch vlastnost√≠ l√°tok. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Dobr√≠kov√°, Ivana: Vplyv r√īznych chel√°torov Ňĺeleznat√Ĺch a Ňĺelezit√Ĺch sol√≠ na oxidańćn√ļ silu Fentonovej reakcie. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
K√≥Ňąov√°, Dobroslava: V√Ĺroba kvasinkov√©ho piva obohaten√©ho o prevent√≠vne v√Ĺznamn√© mikroelementy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.