Browse By Author Name - Potankov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Potankov√°, Veronika: Vplyv podmienok lyofiliz√°cie na produkciu fruktozyltransfer√°zy a viabilitu buniek Aureobasidium pullulans CCY-27-1-94. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.