Browse By Author Name - Ip

Browse Results (48 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Zhao, Minglei, Yang, Xiao-Feng, He, Shenfeng and Wang, Liping A rhodamine-based Hg2+-selective fluorescent probe in aqueous solution Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 261-267 3    
Rosipal, Rastislav: Analytick√° a senzorick√° charakteristika v√≠nnych destil√°tov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 8    
Filipov√°, Katar√≠na: Anal√Ĺza a vyuŇĺitie druhotn√Ĺch lipidick√Ĺch surov√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Lipnińćanov√°, Tatiana: Anim√°cie v riaden√≠ procesov pomocou MATLABu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
B√∂hmer, Filip: Aplik√°cia marketingu a komunikańćn√©ho mixu do praxe. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Pip√≠Ň°kov√°, Katar√≠na: Autoprotil√°tky u pacientov s podozren√≠m na reumatick√© ochorenie. Katedra mikrobiol√≥gie, biol√≥gie a bioch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
ńĆip√°k, ńĹuboŇ°: Biologick√° aktivita niektor√Ĺch 4-anil√≠nochinazol√≠nov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
҆ip√∂cz, Matej: Charakteriz√°cia imobilizovanej p-galaktozid√°zy a moŇĺnosti jej vyuŇĺitia. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
҆ramkov√°, Zuzana, Kraic, Filip, Jurovat√°, Jana, Gregov√°, Edita and ҆turd√≠k, Ernest Chemometric analysis of nutritional and bread-making quality attributes of wheat cultivars Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 139-146      
Lipt√°kov√°, Katar√≠na: Chl√≥rovan√© fenolov√© deriv√°ty a chromozom√°lne aber√°cie. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kir√°lyov√°, Zuzana, ҆nuderl, Katja, Kraic, Filip and Mocak, Jan Determination and classification of pollutants in waste water Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 143-152      
҆tolcov√°, Magdal√©na, Kaszonyi, Alexander, Hronec, Milan, Liptaj, Tibor and Kysel√°, Gabriela Direct sulfenylation of acetone with benzothiazolesulfenamides to benzothiazolylthio-substituted alkylaminopropene: synthesis and application Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 65-71      
Neipl, Martin: Hodnotenie ekvimol√°rnej √ļńćinnosti ur√Ĺchńĺovańćov v gum√°rskych zmesiach s pr√≠davkom gumovej drviny. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Lipt√°kov√°, Zuzana: Hodnotenie tlańćov√©ho papiera z hńĺadiska pr√≠jmu tlańćovej farby Bratislava. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Kraic, Filip, Moc√°k, J√°n, Fiket, ŇĹeljka and Kniewald, Goran ICP MS analysis and classification of potable, spring, and mineral waters Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 445-450      
Hudecov√°, Anna, Val√≠k, ńĹubom√≠r and Lipt√°kov√°, Denisa Influence of temperature on the surface growth of Geotrichum candidum Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 75-87      
Lipt√°kov√°, Adriana: Internet a moŇĺnosti jeho vyuŇĺitia v priamom marketingu. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
KaliŇą√°k, Michal, Liptaj, Tibor, Pr√≥nayov√°, NadeŇĺda and Vareńćka, ńĹudov√≠t Intracellular Changes of GABA metabolism in Trichoderma viride and other fungi with age and carbon source Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 134-142      
Chripkov√°, NadeŇĺda: Katalytick√° heterog√©nna hydrat√°cia akrylonitrilu. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav pre petroch√©miu, Prievidza, 1986.      
Filipovińćov√°, Petra: Komunikańćn√° strat√©gia vybranej obchodnej spolońćnosti. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Lipt√°kov√°, Gabriela: MoŇĺnosti izol√°cie ergosterolu z priemyseln√Ĺch kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Mus√≠lek, K., Lipka, L., Rańć√°kov√°, V., Kuńća, K., Jun, D., Dohnal, V. and DoleŇĺal, M. New methods in synthesis of acetylcholinesterase reactivators and evaluation of their potency to reactivate cyclosarin-inhibited AChE Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 48-51      
Kipsov√°, Linda: Objemov√© vlastnosti fluoridov√Ĺch taven√≠n na b√°ze ni√≥bu. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Wong-Wah-Chung, P., Liptaj, T., Mailhot, G., Bolte, M. and Pilichowski, J. F. One-Step Preparation and NMR Properties of 5-Amino-2-formylbenzenesulfonic Acid Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 355-358      
҆ipńćiak, Peter: Optimal fluidization velocity in air-lift reactors. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Celder, Filip: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu v parnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
҆tancl, Filip: Oxidańćn√° dimeriz√°cia met√°nu. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Lipt√°kov√°, Andrea: PouŇĺitie beta-galaktozid√°zy na hydrol√Ĺzu lakt√≥zy v mlieńćnej srv√°tke. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Bubanec, J., ńĆern√°k, J., PotońćŇą√°k, I., Dr√°bik, M. and Lipkowski, J. Preparation, Spectral and Thermal Properties of Two Tetracyanopalladates(II) of Nickel(II) and the Crystal Structure of [Ni(en)3][Pd(CN)4] ] H2O Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 224-231      
Lipt√°kov√°, Be√°ta: Priama premena benz√©nu na fenol v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Lipt√°kov√°, Be√°ta: Priama synt√©za fenolu z benz√©nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Filipov√°, Adriana: Produkcia biog√©nnych am√≠nov enterokokmi. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
MedveńŹov√°, AlŇĺbeta, Lipt√°kov√°, Denisa, Hudecov√°, Anna and Val√≠k, ńĹubom√≠r Quantification of the Growth Competition of Lactic Acid Bacteria: a Case of Co-culture with Geotrichum candidum and Staphylococcus aureus Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 192-207      
Jedlovsk√°, E., FiŇ°era, ńĹ. and Liptaj, T. Regio- and Stereoselectivity of Aromatic and Heteroaromatic Nitrilimines in 1,3-Dipolar Cycloadditions Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 354-361      
҆√≠poŇ°, Rastislav: Roztokov√© vlastnosti komplexov Cu(II) a Fe(III) s bioligandmi. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Sand, Filip: Simul√°cia procesu spracovania ropy. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
҆√≠poŇ°, Rastislav, ҆ima, Jozef, Tarapńć√≠k, Pavol and Gyurcsik, B√©la Solution properties of iron(III) complexes with 5-fluorosalicylic acid ‚ÄĒ spectra, speciation, and redox stability Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 496-503      
Turkoglu, O., Altiparmak, F. and Belenli, I. Stabilization of Bi2O3 Polymorphs with Sm2O3 Doping Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 304-308      
҆kripeŇąov√°, Andrea: ҆t√ļdium algic√≠dnych √ļńćinkov deriv√°tu bentazonu. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
R√°zga, Filip: ҆t√ļdium roztokov siln√Ĺch elektrolytov pomocou merania ńćasovej z√°vislosti nab√≠jacieho pr√ļdu na ortuŇ•ovej kvapke. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hippler, Joerg, Hollmann, Markus, Juerling, Heinrich and Hirner, Alfred V. Synthesis and isolation of methyl bismuth cysteine and its definitive identification by high resolution mass spectrometry Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 742-744 3    
Dede, B√ľlent, Karipcin, Fatma, ArabalńĪ, Filiz and Cengiz, Mustafa Synthesis, structure, and solvent-extraction properties of tridentate oxime ligands and their cobalt(II), nickel(II), copper(II), zinc(II) complexes Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 25-33      
҆√≠poŇ°, Rastislav: Tvorba a stabilita komplexov Fe(III) a Cu(II) s niektor√Ĺmi deriv√°tmi kyseliny kojovej a salicylovej. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Ip√≥th, Pavol: Vplyv kultivańćn√Ĺch podmienok na zmeny expresie vybran√Ĺch prote√≠nov v bunk√°ch karcin√≥mu prsn√≠ka. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 3    
Hip√≠kov√°, Monika: Vplyv r√īznych komplexańćn√Ĺch l√°tok na oxidańćn√ļ silu Fentonovej reakcie. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Lipt√°kov√°, Erika: Vplyv Ňĺeleza a hlin√≠ka potrebn√©ho pri simult√°nnom zr√°Ňĺan√≠ fosforu na aktivitu biomasy. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Siposov√°, Eva: VyuŇĺitie DTC na stanovenie stopov√Ĺch mnoŇĺstiev kovov√Ĺch i√≥nov po prekoncentr√°cii na i√≥nomenińćoch.. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Lipkov√°, Alena: Zmeny miner√°lnych l√°tok pri √ļprave potrav√≠n. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1