Browse By Author Name - Neipl, Martin

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Neipl, Martin: Hodnotenie ekvimol√°rnej √ļńćinnosti ur√Ĺchńĺovańćov v gum√°rskych zmesiach s pr√≠davkom gumovej drviny. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.