Browse By Author Name - Hudecov

Browse Results (10 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Hor√°kov√°, Katar√≠na, Hudecov√°, Daniela, Jantov√°, SoŇąa and N√°dask√°, M√°ria: Biol√≥gia - N√°vody na cvińćenie. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0888-7      
Repick√°, Zuzana, Krupkov√°, Lenka, Korabik, Maria, Moncońĺ, J√°n, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(5-Me(O)salicylato)copper(II) Complexes with/without Diethylnicotinamide - Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 52-62      
Vaskov√°, Zuzana, Stachov√°, Petra, Krupkov√°, Lenka, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(nitrobenzoato)copper(II) Complexes with Nicotinamide, Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 77-87      
Hudecov√°, Anna, Val√≠k, ńĹubom√≠r and Lipt√°kov√°, Denisa Influence of temperature on the surface growth of Geotrichum candidum Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 75-87      
Hudecov√°, Marcela: Kinetika horenia uhlia. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Hudecov√°, Anna: Kvantifik√°cia vplyvu pH a bakt√©ri√≠ mlieńćneho kysnutia na vybran√© kontaminanty z ovńćieho hrudkov√©ho syra. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Hudecov√°, Lucia: Optimaliz√°cia produkcie metabolitov huby Fusarium solani. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
MedveńŹov√°, AlŇĺbeta, Lipt√°kov√°, Denisa, Hudecov√°, Anna and Val√≠k, ńĹubom√≠r Quantification of the Growth Competition of Lactic Acid Bacteria: a Case of Co-culture with Geotrichum candidum and Staphylococcus aureus Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 192-207      
Hudecov√°, Lucia: Reol√≥gia Ň°krobov√Ĺch dispenzi√≠. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Hudecov√°, Dana: Synt√©za a vlastnosti styr√©n/butylakryletov√Ĺch kopolym√©rov. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.