Search Results (Title, Abstract, Keywords:"robust control", Status:" Published")

Browse Results (278 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »  Search Relevance Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
BakoŇ°ov√°, Monika, Puna, Dalibor and Vasińćkaninov√°, Anna Robust Control of Chemical Reactors Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 12-23  21.05      
Vasińćkaninov√°, Anna and BakoŇ°ov√°, Monika Neural Network Predictive Control of a Chemical Reactor Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 21-36  16.20      
BakoŇ°ov√°, Monika, Puna, Dalibor, Dost√°l, Petr and Z√°vack√°, Jana Robust stabilization of a chemical reactor Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 527-536  11.48      
Gocian, Jozef: Riadenie syst√©mov pomocou adapt√≠vnych neur√≥nov√Ĺch regul√°torov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  9.38      
GomboŇ°, Daniel: Robustn√© riadenie chemick√©ho prietokov√©ho reaktora. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  7.58      
Janńćov√°, Katar√≠na: Robustn√© riadenie laborat√≥rneho procesu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  6.21      
Dost√°l, P., BakoŇ°ov√°, M. and Bob√°l, V. An Approach to Adaptive Control of a CSTR Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 184-190  5.89      
M√©sz√°ros, Alojz and V√∂r√∂Ň°, Juraj Design of Intelligent Controllers for Biotechnological Process Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 208-220  5.82      
Johnson, D. B. and Bogle, I. D. L. A Methodology for the Robust Evaluation of Pharmaceutical Processes under Uncertainty Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 398-405  5.64      
KoŇ°tial, Martin: Spojit√© adapt√≠vne riadenie s referenńćn√Ĺm modelom. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.  5.40      
M√©sz√°ros, Alois, ńĆirka, ńĹuboŇ° and ҆perka, ńĹubom√≠r Intelligent control of a pH process Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 180-187  4.93      
Hirmajer, T. and Fikar, M. Optimal control of a two-stage reactor system Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 381-387  4.67      
Maya-Yescas, R., Lara-Romero, J. and Aguilar-L√≥pez, R. Controllability of Lumped Parameter Chemical Reactors Chemical Papers, Vol.59, No. 6b, 2005, 487-490  4.54      
Miklovitz, Ladislav: Riadenie vybran√©ho procesu pomocou riadiaceho syst√©mu FOXBORO. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  4.11      
Herceg, Martin: Nonlinear Model Predictive Control of a Diesel Engine with Exhaust Gas Recirculation and Variable Geometry Turbocharger. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  3.94      
Hisira, Michal: Riadenie z√°sobn√≠kov kvapaliny pomocou riadiaceho syst√©mu FOXBORO. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  3.87      
Danko, Peter: Riadenie technologick√Ĺch procesov s poruchami. √östav informatiz√°cie, automatiz√°cie a matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.84      
Fikar, Miroslav: Control of Multivariable Systems, Parametrization of all Stabilizing Controllers. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.  3.82      
Turayov√°, Eva: Optim√°lne riadenie z√°sobn√≠kov kvapaliny. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.80      
Szabov√°, Andrea: Diskr√©tne riadenie laborat√≥rneho zariadenia PCT40. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.79      
Madzin, Tom√°Ň°: N√°vrh riadenia pomocou riadiaceho syst√©mu Foxboro. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  3.65      
M√©sz√°ros, Imrich: Adapt√≠vne riadenie dynamick√Ĺch syst√©mov bez priebeŇĺnej identifik√°cie. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.  3.63 1    
҆vardov√°, Ren√°ta: Riadenie syst√©mov s dopravn√Ĺm oneskoren√≠m pomocou rozvetven√Ĺch regulańćn√Ĺch obvodov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.60      
Zika, Roman: Zavedenie nov√©ho syst√©mu spracovania √ļdajov pri projektovan√≠ v Intech Control. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  3.55 1    
DoleŇĺalov√°, Radka: Riadenie et√°Ňĺovej rektifikańćnej kol√≥ny v riadiacom syst√©me FOXBORO. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.51      
KoŇĺka, ҆. and MikleŇ°, J. An Iterative Identification and Control Design of a Chemical Reactor Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 335-341  3.46      
KoŇĺka, ҆., Zemanovińćov√°, A., Bachmann, G. and Hofbauer, H. An Application of Identification and Control Design to the Experimental Calorimeter Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 229-236  3.43      
Jakubcov√°, Zuzana: Riadenie vybran√©ho technologick√©ho procesu v riadiacom syst√©me FOXBORO. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.41      
Borkovińć, Peter: Vytvorenie interface pre prenos konfigurańćn√Ĺch √ļdajov do syst√©mu Yokogawa. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  3.41      
IdeŇ°icov√°, Katar√≠na: Intern√Ĺ audit ako n√°stroj riadenia a kontroly v ZSR. Oddelenie manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych technol√≥gi√≠ FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  3.40      
K√≥rka, Tibor: Wind Turbine Control for Reducing Tower Oscillations. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.34      
Argal√°Ň°, J√°n: Mnohorozmerov√© riadenie line√°rnych syst√©mov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  3.32      
Luńćansk√Ĺ, Viktor: Riadiaci syst√©m Allen-Bradley pre sklad bioetanolu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  3.24      
Rusn√°k, Anton: Met√≥da neur√≥nov√Ĺch siet√≠ v modelovan√≠ a riaden√≠ syst√©mov/The Neural Network Approach in Modelling and Control. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  3.17      
Blahov√°, Lenka: V√Ĺuńćbov√Ĺ syst√©m pre predmet Inteligentn√© syst√©my riadenia. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  3.14      
Tavalyov√°, Michaela: Optimaliz√°cia prev√°dzkovania pece na v√Ĺrobu v√°pna. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  3.09      
Sk√°la, David and Hanika, JiŇô√≠ Dicyclopentadiene hydrogenation in trickle-bed reactor under forced periodic control Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 215-218  3.08      
Podgorski, W. and Lesniak, W. On-Line Monitoring of Mould's Activity in Submerged Citric Acid Production Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 355-360  3.07      
Csizmadiaov√°, Veronika: Spojit√© riadenie laborat√≥rneho zariadenia PCT40. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.07      
Kurczov√°, Denisa: Vnutroelektr√≥dov√° coulometrick√° titr√°cia na stanovenie dusitanov v pitn√Ĺch vod√°ch. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  2.98      
Sz√°kov√°, J., Kolihov√°, D., Miholov√°, D. and Mader, P. Single-Purpose Atomic Absorption Spectrometer AMA-254 for Mercury Determination and its Performance in Analysis of Agricultural and Environmental Materials Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 311-315  2.95      
Vanekov√°, Katar√≠na: Riadenie pomocou priemyseln√©ho riadiaceho syst√©mu Simatic. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  2.91      
Dvoran, Richard: Neuro-fuzzy riadenie z√°sobn√≠kov kvapaliny. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.88      
Vlkanov√°, Jolana: Predikt√≠vne riadenie s fuzzy modelom. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  2.88      
Palacka, Ondrej: Riadenie var√°ka rektifikańćnej kol√≥ny ako syst√©mu s integrańćn√Ĺmi vlastnosŇ•ami. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  2.85      
Szak√°lov√°, Erika: Predikt√≠vne riadenie chemick√©ho reaktora s vyuŇĺit√≠m neutr√≥nov√Ĺch siet√≠. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.82      
Pohankov√°, Lucia: Podnikov√Ĺ controlling a informańćn√Ĺ syst√©m. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  2.78      
Galajda, Jozef: Regul√°cia procesov biologick√©ho odstraŇąovania dus√≠ka podńĺa ORP a PH. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.  2.72 1    
BriŇ°, M√°rio: Riadenie technologick√©ho procesu v riadiacom syst√©me FOXBORO. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.69      
Masheti, Ateya: Comparison of airlift and stirred tank reactors for citric acid production. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.  2.66      
Blach, Peter: Vytvorenie softwerovera pre riadenie tlakov√Ĺch z√°sobn√≠kov plynu pomocou riadiaceho pońć√≠tańća fy. Siemens.. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  2.58      
Janńćovińć, Peter: Tvorba informańćn√©ho syst√©mu konferencie PROCESS CONTROL. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  2.56      
BihuŇąov√°, Martina: Riadenie syst√©mov s dopravn√Ĺm oneskoren√≠m. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  2.52      
F√°bry, Radoslav: Biologick√© monitorovanie genotoxick√©ho rizika. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  2.49      
Voros, Juraj: Inteligentn√© riadenie pomocou PLC Simatic S7 s podporou Matlabu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  2.46      
҆lapansk√Ĺ, Peter: Informańćn√Ĺ syst√©m pre sklad motorov√Ĺch pal√≠v v Okt√°n a.s. KeŇĺmarok. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.45      
RusŇą√°k, J√°n: Hodnotenie kvality vybran√Ĺch gumov√Ĺch automobilov√Ĺch dielcov. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  2.28 2    
KarchŇą√°kov√°, Jana: ҆t√ļdium interakci√≠ pri enantiom√©rnych separ√°ci√°ch opticky akt√≠vnych l√°tok v HPLC. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  2.27      
Sz√ļcsov√°, Anik√≥: Adapt√≠vny neuro-fuzzy inferenńćn√Ĺ syst√©m (ANFIS). Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  2.16 1    
Rauov√°, Ivana: Evaluation of Different Bilevel Optimization Algorithms with Applications to Control. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.13      
Pavl√≠k, Tom√°Ň°: Simul√°cia prim√°rneho delenia ropy. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.08      
Z√°vack√°, Jana: Tvorba e - learningovej uńćebnice: Modelovanie technologick√Ĺch procesov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  2.07      
Huserikov√°, Martina: Pońć√≠tańćov√© riadenie laborat√≥rneho modelu z√°sobn√≠kov kvapaliny. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  2.06      
Sz√≠jjarto, Martin: Separ√°cia arom√°tov zo zmesi uhńĺovod√≠kov extrakńćnou destil√°ciou: dizajn, riadenie a optimaliz√°cia v√Ĺroby. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.02      
Taraba, R√≥bert: Systematic Method for Analysis of Performance Loss when Using Simplified MPC Formulations. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.96      
Drgonov√°, Jana: Biosynthesis of Yeast Cell Wall. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 1995.  1.93 1    
Lipnińćanov√°, Tatiana: Anim√°cie v riaden√≠ procesov pomocou MATLABu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.88      
Jan√°ńć, Luk√°Ň°: MoŇĺnosti stabiliz√°cie tukov pri mikrovlnnom ohreve. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.87      
Abdel-Monem, W. R. Synthesis and Biological Evaluation of Some New Fused Heterobicyclic Derivatives Containing 1,2,4-Triazolo/1,2,4-Triazinopyridinone Moieties Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 276-285  1.85      
L√≥pez-Fonseca, R., Guti√©rrez-Ortiz, J. I., Guti√©rrez-Ortiz, M. A. and Gonz√°lez-Velasco, J. R. Application of Zeolite Catalysts for the Abatement of Chlorinated VOCs from Waste Streams Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 413-420  1.84      
PaŇ°ekov√°, Karin: Kalkul√°cie ako s√ļńćasŇ• vn√ļtropodnikov√©ho controllingu. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.82      
Bolf, N., Kopńćińá, N., BriŇ°ki, F. and Gomzi, Z. Software sensors for monitoring of a solid waste composting process Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 98-102  1.79      
Milde, D., Altmannov√°, K., VyslouŇĺil, K. and StuŇĺka, V. Trace Element Levels in Blood Serum and Colon Tissue in Colorectal Cancer Chemical Papers, Vol.59, No. 3, 2005, 157-160  1.73      
Mierka, Tibor: Anal√Ĺza ekonomick√Ĺch ukazovateńĺov v chemick√Ĺch podnikoch pri poskytovan√≠ podporn√Ĺch sluŇĺieb. √östav manaŇĺmentu, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.72      
Valach, M., Navr√°til, M., Horv√°thov√°, V., Zigov√°, J., ҆turd√≠k, E., Hrab√°rov√°, E. and Gemeiner, P. Efficiency of a fixed-bed and a gas-lift three-column reactor for continuous production of ethanol by pectate-and alginate-immobilized Saccharomyces cerevisiae cells Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 154-159  1.70 2    
Luk√°ńćov√°, Katar√≠na: Aplik√°cia controllingu v podnikovej sf√©re. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.70      
GibaŇ°t√≠kov√°, SoŇąa: A Redesign of Stabilizing Conditions for Model Predictive Control. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.65      
Prńćek, Tibor: Monitorovanie a riadenie v√Ĺmenn√≠ka tepla L TR 700 s vyuŇĺit√≠m Internetu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.65      
M√©riov√°, Katar√≠na: Indukcia expresie internal√≠nu B pre Ň°pecifick√ļ detekciu Listeria monocytogenes ELISA met√≥dou. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.65      
Kr√°l‚Äôov√°, K., Masarovińćov√°, E., LeŇ°√≠kov√°, J. and Ondrejkovińćov√°, I. Effects of Cd(II) and Zn(II) complexes with bioactive ligands on some photosynthesizing organisms Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 149-153  1.62 1    
Pav√ļkov√°, L√Ĺdia: MoŇĺnosti riadenia technologick√Ĺch procesov pomocou zjednoduŇ°en√Ĺch modelov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.62      
҆evńć√≠k, ҆tefan: Dynamick√° optimaliz√°cia procesov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.59      
Hornik, P., Milde, D., Trenz, Z., VyslouŇĺil, K. and StuŇĺka, V. Colon tissue concentrations of copper, iron, selenium, and zinc in colorectal carcinoma patients Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 297-301  1.58 1    
Krist, Pavol: VyuŇĺitie konidiańćn√Ĺch mutantov Trichoderma viride na charakterizovanie fyziologickej √ļlohy pigmentov kon√≠di√≠. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.  1.58      
Zigov√°, Jana: BioinŇĺinierske inov√°cie produkcie butyr√°tu a galaktozyltransfer√°zy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.  1.57      
Pońćarovsk√°, Miriam: Monitorovanie markerov glykańćn√©ho a oxidańćn√©ho stresu u det√≠ s diabetes mellitus 1. typu. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.57      
Kmecov√°, Katar√≠na: Biotechnologick√° produkcia astaxant√≠nu. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.56      
Nagy, Ladislav: N√°vrh riadiaceho syst√©mu pre malov√ĹrobŇąu piva. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  1.56      
Nagy, Martin: Projektov√Ĺ manaŇĺment fondov E√ö. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.56      
MedveńŹov√°, AlŇĺbeta, Lipt√°kov√°, Denisa, Hudecov√°, Anna and Val√≠k, ńĹubom√≠r Quantification of the Growth Competition of Lactic Acid Bacteria: a Case of Co-culture with Geotrichum candidum and Staphylococcus aureus Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 192-207  1.54      
Juh√°sov√°, Eva: Learningov√Ĺ modul pre termofluidn√Ĺ proces. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.53 2    
Nghia, Pham Tran: NMR Study of Biological Systems, Methods for the Determination of Residual Dipolar Coupling Constants in Saccharides. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  1.50 1    
MikloŇ°√≠kov√°, Janette: Endokrinn√° charakteriz√°cia potkanov l√≠nie Long Evans s adjuvantnou artrit√≠dou. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  1.47      
Z√°veck√°, Slavom√≠ra: Aplik√°cia finanńćn√©ho controllingu v celul√≥zo-papierenskom podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  1.45      
Pastorekov√° - Kocsisov√°, Irena: Stabiliz√°cia konzistencie kozmetick√Ĺch emulzi√≠. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  1.44      
҆tetina, Matej: Anal√Ĺza diskr√©tneho modelu fotosynt√©zy. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  1.40      
Jamborov√°, Krist√≠na: VyuŇĺitie r√Ĺchlej GC-MS v anal√Ĺze rez√≠du√≠ pestic√≠dov. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.40      
Gocn√≠k, Michal: √öńćinok protil√°tok vońći HA2 glykoprote√≠nu v√≠rusu chr√≠pky na jeho replik√°ciu. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  1.40      
Ip√≥th, Pavol: Vplyv kultivańćn√Ĺch podmienok na zmeny expresie vybran√Ĺch prote√≠nov v bunk√°ch karcin√≥mu prsn√≠ka. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.40 3    
Pokorn√Ĺ, Richard: Izol√°cia bielkov√≠n viaŇĺucich pter√≠ny z Trichoderma viride a ich vyuŇĺitie pri izol√°cii Ň°pecifick√Ĺch fragmentov DNA. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  1.37      

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »