Browse By Author Name - Kop

Browse Results (22 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kopasov√°, Eva: Biochemick√° odpoveńŹ nekonidij√ļceho mutanta trichodema viride na osvetlenie. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Koppl, J√ļlius: Biotechnologick√° v√Ĺroba kyseliny maslovej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kopkov√°, Drahoslava: Experiment√°lne sledovanie prienikov√Ĺch kriviek zmesi 1,2 dichl√≥retan, 1,2 dichl√≥rprop√°n z pr√ļdu vzduchu na vrstve akt√≠vneho uhlia. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Koprda, Vasil and Piatrik, Milan: Hodnotenie vplyvov technol√≥gi√≠ na Ňĺivotn√© prostredie a legislat√≠va Ňĺivotn√©ho prostredia. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1152-7      
K√īpka, J√°n: Hydrat√°cia - dehydrat√°cia v syst√©me cyklohex√©n-cyklohexanol. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Koppov√°, Romana: Hydrogen√°cia aromatick√Ĺch nitrozl√ļńćen√≠n na katalyz√°toroch kov-zeolit. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
J√≥na, E., Kubranov√°, M., Mojumdar, S. C. and Kopcov√°, M. Interactions of Co-Exchanged Montmorillonite with Pyridine, 4-Methyl- and 4-Ethylpyridine Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 295-298      
Prekopp, Karol: Kombinovan√© povlaky anodizovan√©ho hlin√≠ka a ich kor√≥zna odolnosŇ•. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kopeck√°, Jaroslava: Mikrobiologick√© l√ļhovanie r√ļd a rudn√Ĺch koncentr√°tov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Prekop, ҆tefan: Netradińćn√© adhez√≠vne syst√©my guma - oceńĺokord. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Kopanińć√°kov√°, Zuzana: Pr√≠prava a 1,3-dipol√°rne cykload√≠cie chir√°lnych nitr√≥nov odvoden√Ĺch od alfa-aminokysel√≠n. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kopcov√°, Miroslava: Pr√≠prava a Ň°trukt√ļra meńŹnat√Ĺch komplexov s N-heterocyklick√Ĺmi karboxylov√Ĺmi kyselinami. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kopl√≠kov√°, Eva: Pr√≠prava a vlastnosti polypyrolov√Ĺch vrstiev. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kirszensztejn, Piotr, Przekop, Robert, ToliŇĄska, Agnieszka and Mańákowska, Ewa Pyrolytic and catalytic conversion of rape oil into aromatic and aliphatic fractions in a fixed bed reactor on Al2O3 and Al2O3/B2O3 catalysts Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 226-232      
Bolf, N., Kopńćińá, N., BriŇ°ki, F. and Gomzi, Z. Software sensors for monitoring of a solid waste composting process Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 98-102      
Prekop, Jaroslav: Spracovateńĺsk√© a fyzik√°lno - mechanick√© vlastnosti zmes√≠ na b√°ze halog√©n - butylov√Ĺch kauńćukov. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Koppl, Tom√°Ň°: Stabilita farebn√©ho zobrazenia v ink-jet tlańći. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 2    
Kop√°l, Igor: ҆trukt√ļra a vlastnosti halog√©nkomplexov Ni II s piperid√≠nom a jeho metylderiv√°tmi. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kop√°l, Igor: ҆trukt√ļra a vlastnosti halog√©nkomplexov Ni(II) s piperid√≠nom a jeho metylderiv√°tmi. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kopas, Zdenko: Testovanie efektivity a analytick√© vyuŇĺitie algoritmov frakńćnej deriv√°cie a integr√°cie. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Mac√°Ň°ek, F., Kufńć√°kov√°, J., Rajec, P., Kopunec, R., Jakabsk√Ĺ, ҆., Lov√°s, M. and Hredz√°k, S. The SereńŹ Leached Nickel Ores Residues - A Magnetic Sorbent for Fission Radionuclides and Lead Contaminants of Solids Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 163-169      
Kopńćekov√°, Dana: VyuŇĺitie g√©lovej chromatografie pri modelovan√≠ a simul√°cii distrib√ļci√≠ molekulov√Ĺch hmotnost√≠ polym√©rov. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.