Browse By Author Name - Piatrik, Milan

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Koprda, Vasil and Piatrik, Milan: Hodnotenie vplyvov technol√≥gi√≠ na Ňĺivotn√© prostredie a legislat√≠va Ňĺivotn√©ho prostredia. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1152-7      
Tolgyessy, Juraj and Piatrik, Milan: Technol√≥gia vody, ovzduŇ°ia a tuh√Ĺch odpadov. 1. vydanie - 1. dotlańć Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1994. ISBN 80-227-0465-2      
Tolgyessy, Juraj, Piatrik, Milan, ńĆ√≠k, Gabriel and Harangoz√≥, Margita: Technol√≥gia Ňĺivotn√©ho prostredia. 1. vydanie 1998: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1048-2      
Tolgyessy, Juraj and Piatrik, Milan: ZneŇ°kodŇąovanie a zuŇĺitkovanie tuh√Ĺch odpadov. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1999. ISBN 80-227-1264-7 2