Browse By Author Name - Vasi

Browse Results (10 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Koprda, Vasil and Piatrik, Milan: Hodnotenie vplyvov technol√≥gi√≠ na Ňĺivotn√© prostredie a legislat√≠va Ňĺivotn√©ho prostredia. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1152-7      
VaŇ°√≠ńćek, Miroslav: Hydrofobiz√°cia papiera pomocou p√°r organokremińćit√Ĺch zl√ļńćen√≠n za asistencie plazmy pri atmosferickom tlaku. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Havasiov√°, M√°ria: Mikrobiologick√° kontrola v√Ĺroby jogurtov. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Vasińćkaninov√°, Anna and BakoŇ°ov√°, Monika Neural Network Predictive Control of a Chemical Reactor Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 21-36      
BakoŇ°ov√°, Monika, Puna, Dalibor and Vasińćkaninov√°, Anna Robust Control of Chemical Reactors Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 12-23      
KovaŇ°ińćov√°, Zdenka: ҆t√ļdium kinetiky procesov starnutia historick√Ĺch dokumentov vplyvom zl√ļńćen√≠n prechodn√Ĺch prvkov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Vasilkov√°, Ingr√≠d: ҆t√ļdium sorpcie ur√°nu pr√≠rodn√Ĺmi sorbentami. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Cic√°k, Vasil: ҆t√ļdium vybran√Ĺch vlastnost√≠ flexotlańćov√° farba ‚ÄĒ potl√°ńćan√Ĺ substr√°t. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Bońća, M., Kuchar√≠k, M., Vasiljev, R. and Danńõk, V. Surface Tension of Melts of the System KF‚ÄĒK2MoO4‚ÄĒSiO2 Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 68-72      
Bońća, M., Vasiljev, R., Kuchar√≠k, M. and Danńõk, V. Viscosity of Melts of the System KF‚ÄĒK2MoO4‚ÄĒSiO2 Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 240-244