Search Results (Title, Abstract, Keywords:"light ageing", Status:" Published")

Browse Results (124 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »  Search Relevance Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Havl√≠nov√°, Bohuslava, Janńćovińćov√°, Viera, ńĆeppan, Michal and Hanus, Jozef Lightfastness of Ink Jet and Laser Prints Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 95-111  14.46      
Repov√°, Martina: Riaden√Ĺ proces v√Ĺroby modelov starnut√©ho papiera v hermeticky uzavretom reaktore. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  7.05      
MaruŇ°icov√°, BoŇĺena: Vplyv ur√Ĺchlen√©ho starnutia na vlastnosti pergamenu. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  6.91      
҆evńć√≠k, Peter, Mackuńĺak, Tom√°Ň°, Olejn√≠kov√°, Petra and ńĆ√≠k, Gabriel Study of antimicrobial effect of methylene blue incorporated in ZSM-5 zeolite Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 238-249  4.56      
Turanov√°, Miriam: ҆t√ļdium st√°losti a stabiliz√°cie grafickej inform√°cie v procese starnutia. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  4.42      
Masaryk, Vladim√≠r: Fyzik√°lnochemick√© a optick√© vlastnosti povrchu PP f√≥li√≠ opracovan√Ĺch atmosf√©rick√Ĺm v√Ĺbojom. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  4.35      
Variny, Miroslav: Formation of Valine Microcrystals through Rapid Antisolvent Precipitation. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  4.33      
Voltemarov√°, Veronika: Anal√Ĺza a hodnotenie zmien vlastnost√≠ papiera pri starnut√≠ vplyvom zl√ļńćen√≠n prechodn√Ĺch prvkov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  4.18 2    
Keńćk√©Ň°, Marek: St√°losŇ• a trvanlivosŇ• bunińć√≠n a papiera. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  4.10      
Feng, Suling and Guo, Limin Sensitive determination of nitrogenous hydrochloride drugs via their reaction with ammonium molybdate Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 350-357  4.01      
Janńćovińćov√°, V., Kindernay, J., Jakub√≠kov√°, Z. and Mrll√°kov√°, I. Influence of photoinitiator and curing conditions on polymerization kinetics and gloss of UV-cured coatings Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 383-390  3.84      
Hnojńć√≠kov√°, Anna: ҆t√ļdium stability novinov√Ĺch tlańćov√Ĺch farieb na papieri Whatman. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  3.79      
Petril√°kov√°, Katar√≠na: Vplyv modifikańćn√Ĺch √ļprav papiera na jeho vlastnosti. Oddelenie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  3.71 2    
Lathov√°, Dana: Starnutie historick√Ĺch dokumentov sp√īsoben√© Ňĺelezogalov√Ĺmi atramentmi. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  3.62      
Mackuńĺak, Tom√°Ň°: Fotokatalytick√Ĺ rozklad organick√Ĺch l√°tok na tuh√Ĺch polovodińćoch a mikroorganizmoch. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  3.51      
Kov√°ńćov√°, Martina: Intereakcie aktu√°lnych zirk√≥niov√Ĺch zl√ļńćen√≠n so zloŇĺkami bunińćinov√Ĺch vl√°kien a pomocn√Ĺmi l√°tkami papiera. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  3.26      
Hańćk√≥ov√°, Andrea: Optimaliz√°cia modifikańćnej s√ļstavy na konzervovanie papiera. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  3.14      
MikuŇ°ov√°, Katar√≠na: Modifik√°cia povrchu polym√©rnych materi√°lov na b√°ze celul√≥zy. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  3.12      
Mih√°lov√°, M√°ria: ҆t√ļdium spomalenia degrad√°cie historick√Ĺch dokumentov vplyvom antioxidantov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  3.12      
JaŇ°Ň°o, Martin: ҆t√ļdium vlastnost√≠ biodegradovateńĺn√Ĺch polym√©rnych zmes√≠ PLA/PHB. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  3.09      
Novotn√°, Zuzana: Ultrazvukov√© meranie elastick√Ĺch vlastnost√≠ papiera. NedeŇ°trukt√≠vne meranie pevnosti papiera. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  2.99      
KuboŇ°kov√°, Katar√≠na: Ochrann√Ĺ √ļńćinok rozmar√≠nu na DNA v cicavńć√≠ch bunk√°ch. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  2.81      
Pethe√∂ov√°, T√≠mea: Pr√≠prava a vlastnosti fotokatalyz√°tora na deŇ°trukciu perzistentn√Ĺch organick√Ĺch l√°tok a mikroorganizmov. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  2.78      
ńĆiernikov√°, Andrea: Ochrana tukov obalom. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  2.74      
ńĆul√°kov√°, ńĹubica: Multifunkńćn√© s√ļstavy na modifik√°ciu arch√≠vnych dokumentov. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  2.72      
Janińćkovińćov√°, Jana: VyuŇĺitie katecholom riadenej Fentonovej reakcie na degrad√°ciu chl√≥rovan√Ĺch polutantov vody. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.61      
Końć√≠, Kamila, Obalov√°, Lucie and Lacn√Ĺ, Zdenńõk Photocatalytic reduction of CO2 over TiO2 based catalysts Chemical Papers, Vol.62, No. 1, 2008, 1-9  2.59      
Dudov√°, Veronika: V√Ĺvojov√© zmeny v rezistencii vl√°knit√Ĺch h√ļb vońći mutag√©nom. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.55      
Ciglansk√°, Michaela: Vplyv atramentov na zmenu vlastnost√≠ pergamenu pońćas ur√Ĺchlen√©ho starnutia. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  2.54      
Holkov√°, Z., Pach, L., Lath, D. and KriŇ°t√≠n, J. Relation among the Aggregation of Boehmite Particles in Sols, Microstructure of Gels, nod Crystallization of Corundum Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 149-154  2.51      
ńéalogov√°, Zuzana: Stanovenie vitam√≠nu B-12 a kyseliny listovej v potravin√°rskych v√Ĺrobkoch. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  2.50      
Alm√°ssyov√°, Petra: Degrad√°cia lign√≠nu v papieri. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  2.50      
Bońća, Roman and ҆alitroŇ°, Ivan Photoswitching of a heptanuclear FeII-FeIII complex ‚ÄĒ A case of multifunctional magnetic materials Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 575-579  2.43      
Hip√≠kov√°, Monika: Vplyv r√īznych komplexańćn√Ĺch l√°tok na oxidańćn√ļ silu Fentonovej reakcie. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  2.41      
Chrenov√°, Margar√©ta: ҆t√ļdium starnutia modelov√Ĺch syst√©mov papiera v atmosf√©re polutantov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  2.39      
Kaz√≠kov√°, Jana: V√Ĺvoj antioxidantov do modifikańćn√Ĺch s√ļstav na konzervovanie kn√≠h. Oddelenie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  2.37      
҆ediv√°, Zuzana: ҆t√ļdium starnutia modelov√Ĺch syst√©mov papiera v zneńćistenej atmosf√©re. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.37      
Bel√°nyiov√°, Eva: ҆t√ļdium stability arylmet√°nov√Ĺch farb√≠v. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  2.36      
Rychl√Ĺ, Jozef, Kocer, Aysegul, Tanis, Fathy, Matisov√°-Rychl√°, Lyda, Janigov√°, Ivica and Csomorov√°, Katar√≠na Comparison of isothermal and non-isothermal chemiluminescence and differential scanning calorimetry experiments with benzoyl peroxide Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 471-478  2.36 1    
Kubovńćiakov√°, Katar√≠na: Sledovanie produkcie salicyl√°tov Trichoderma viridea Aspergillus terreus. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  2.35      
Kirschnerov√°, SoŇąa: Multifunkńćn√© s√ļstavy a met√≥dy na modifik√°ciu kn√≠h. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  2.34      
Bal√°Ňĺov√°, Lenka: Rizik√° potravin√°rskych farb√≠v. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  2.33      
G√°llov√°, Ingrid: V√Ĺvoj s√ļstav na deacidifik√°ciu a stabiliz√°ciu kysl√Ĺch nosińćov inform√°ci√≠. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  2.27      
Borsk√°, Katar√≠na: Fotodegrad√°cia poly(e-kaprolakt√≥nu) dopovan√©ho benzilom. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  2.24      
Vlna, Tom√°Ň°: Pr√≠prava a vlastnosti kompozitn√©ho fotokatalyz√°tora tuh√Ĺ nosińć - organick√© farbivo pre BAT environment√°lne technol√≥gie. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.24      
Mikl√°Ň°, Roman, Kas√°k, Peter, Dev√≠nsky, Ferdinand and Putala, Martin Fluoride anion sensing using colorimetric reagents containing binaphthyl moiety and urea binding site Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 709-715  2.22      
Vargovińć, Peter: Zmeny aktivity a expresie enz√Ĺmov s√ļvisiacich s aktiv√°ciou konidi√°cie Trichoderma viride svetlom a starnut√≠m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  2.20      
Yang, T. L., Qin, W. W., Xiao, Z. F. and Liu, W. S. Synthesis and Infrared and Fluorescence Spectra of Europium and Terbium Complexes with a Novel Bis-Schiff Base Ligand Derived from 2,6-Diaminopyridine and Indole-2-carbaldehyde Chemical Papers, Vol.59, No. 1, 2005, 17-20  2.20      
IŇĺ√°k, Tibor, Marton, Mari√°n, Vojs, Mari√°n, Redhammer, Robert, Varga, Mari√°n and Vesel√Ĺ, Mari√°n A Raman spectroscopy study on differently deposited DLC layers in pulse arc system Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 46-50  2.20      
BeŇąov√°, L√≠via: Modern√© met√≥dy Ň°t√ļdia procesov degrad√°cie LCM. Oddelenie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  2.14      
Iwan, M., Kula, A., RzńÖczyŇĄska, Z., Pikus, S., Flisiuk, D. and GomoŇāa, M. Synthesis and properties of lanthanide(III) complexes with 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 376-382  2.13      
Hergottov√°, Zuzana: Fyzik√°lno-chemick√© vlastnosti vrstiev hybridn√Ĺch lakov na polym√©rnych podloŇĺk√°ch. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  2.12      
OriŇą√°kov√°, R., Kupkov√°, M., Dudrov√°, E., Kab√°tov√°, M. and ҆upicov√°, M. The Role of Coating in the Cellular Material Preparation Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 236-241  2.12      
Akitsu, T. and Einaga, Y. Structure of cyano-bridged Eu(III)‚ÄĒCo(III) bimetallic assembly and its application to photophysical verification of photomagnetic phenomenon Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 194-198  2.12      
Karovińćov√°, J., Kohajdov√°, Z. and Hybenov√°, E. Using of Multivariate Analysis for Evaluation of Lactic Acid Fermented Cabbage Juices Chemical Papers, Vol.56, No. 4, 2002, 267-274  2.10      
Staruchov√°, Marta: Vplyv v√ĹŇĺivy na biomarkery oxidańćn√©ho stresu a antioxidańćnej ochrany. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.09      
҆√≠poŇ°, Rastislav, ҆ima, Jozef, Tarapńć√≠k, Pavol and Gyurcsik, B√©la Solution properties of iron(III) complexes with 5-fluorosalicylic acid ‚ÄĒ spectra, speciation, and redox stability Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 496-503  2.07      
Kelemenov√°, Katar√≠na: Pr√≠prava a vlastnosti vrstiev na b√°ze modifikovan√Ĺch vodorozpustn√Ĺch polym√©rov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  2.05      
Szab√≥ov√°, Katar√≠na: ҆t√ļdium stability historick√Ĺch z√°znamov√Ĺch prostriedkov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.04      
Gregorov√°, Katar√≠na: Povrchov√° modifik√°cia textiln√Ĺch materi√°lov. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  2.01      
T√≥thov√°, Silvia: Reaktivita v√°pencov pri likvid√°cii emisi√≠ SO2. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  1.97      
Kaprańĺov√°, Jana: ҆t√ļdium fyzik√°lno - chemick√Ĺch vlastnost√≠ zeolitu pentazilov√©ho typu dopovaneho 3-mocn√Ĺm Ňĺelezom. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  1.96      
҆tefancov√°, Lucia: Modifik√°cia LCM a spracovanie doterajŇ°√≠ch v√Ĺsledkov (z√≠skan√Ĺch poznatkov) do datab√°zovej formy. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.94      
Sand, Filip: Simul√°cia procesu spracovania ropy. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.93      
Hol√ļbkov√°, Silvia: Porovn√°vacie hodnotenia zn√°mych procesov konzervovania kn√≠h. Oddelenie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.86      
Kunhartov√°, Eva: Penetr√°cia l√°tok cez anim√°lne modely koŇĺe. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.86      
҆evńć√≠k, Peter: Pr√≠prava a vlastnosti modifikovan√©ho katalyz√°tora na b√°ze oxidu titanińćit√©ho. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.85      
Tk√°ńć, A. and Scott, G. The ő≤ -carotene dilemma: ESR study with coordinated peroxyl radicals Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 179-185  1.81      
Bob√°ńĺov√°, Lucia: ҆t√ļdium vlastnost√≠ modelov√Ĺch syst√©mov historick√Ĺch dokumentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  1.75      
Zacharov√°, Jana: ҆t√ļdium farebnosti vo flexotlańći a kn√≠htlańći. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.70      
ńĆepcov√°, Katar√≠na: ҆t√ļdium ur√Ĺchlen√©ho starnutia papiera po aplik√°cii deacidifikańćn√Ĺch prostriedkov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.70      
Peller, Andr√°s: Predikcia termooxidańćnej stability materi√°lov pomocou termoanalytick√Ĺch met√≥d. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.65      
Macek, Martin: Met√≥dy obrazovej anal√Ĺzy hodnotiace grafick√© zobrazenie. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.65      
Kas√°kov√°, Katar√≠na: Deacidifik√°cia kysl√Ĺch papierov pri konzervovan√≠ arch√≠vnych a kniŇĺnińćn√Ĺch materi√°lov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  1.64      
ńĹuptovcov√°, Martina: Modul√°cia glutati√≥nov√©ho metabolizmu a chemoterapia. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  1.61      
Libjakov√°, Lucia: ҆t√ļdium zmien imunitn√©ho syst√©mu ńćloveka spojen√Ĺch so starnut√≠m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.60      
BudoŇ°ov√°, Jana: MoŇĺnosti povrchovej √ļpravy plastov zlepŇ°uj√ļcich adh√©ziu. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.57      
Kreps, FrantiŇ°ek: Vplyv antioxidantov na stabilitu rastlinn√Ĺch olejov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.51      
HarniŇ°ov√°, Eva: VzŇ•ah AMP z√°vislej kin√°zy k obezite. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.50      
Phong, Pham Huu Duy: Synt√©za a reakcie esterov 4-aryl (heteroaryl)-2-formyl-1,4-dihydro-6-metyl-3,5-pyrid√≠ndikarboxylov√Ĺch. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  1.50      
ńĆern√°, Andrea: ҆t√ļdium termooxidańćnej stability butadi√©nstyr√©nov√©ho kauńćuku s pr√≠davkom r√īznych antioxidantov vyuŇĺit√≠m DSC met√≥dy. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.49      
G√°l, Luk√°Ň°: Spektroskopick√© vlastnosti modelov√Ĺch syst√©mov atrament-papier pri starnut√≠. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.47      
Pleten√≠kov√°, Martina: Ochrana arch√≠vnych dokumentov aplik√°ciou laminańćnej f√≥lie. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  1.45      
RadoŇ°ovsk√°, Zuzana: ҆t√ļdium chemick√©ho zloŇĺenia tuh√Ĺch roztokov s√ļstavy C-C2S-C3A-C4AF-C4A3S. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  1.44      
KoreŇąov√°, Zuzana: Experiment√°lne sledovanie podmienok ekologick√©ho spańĺovania odpadov√Ĺch pneumat√≠k. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.41      
KovaŇ°ińćov√°, Zdenka: ҆t√ļdium kinetiky procesov starnutia historick√Ĺch dokumentov vplyvom zl√ļńćen√≠n prechodn√Ĺch prvkov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.38      
Malńć√≠kov√°, Marcela: ҆t√ļdium vplyvu zloŇĺenia atramentov na vlastnosti historick√Ĺch dokumentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.35      
ńĆimbora, J√°n: Senzorick√© a analytick√© hodnotenie nealkoholick√Ĺch n√°pojov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.34      
Pieskov√°, Janka: V√Ĺskyt a stabilita kyseliny listovej vo vybran√Ĺch cere√°li√°ch. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.34      
Rakovanov√°, Martina: ҆t√ļdium interakci√≠ zloŇĺiek historick√Ĺch dokumentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.33      
Candr√°kov√°, Silvia: ҆t√ļdium modelov√Ĺch syst√©mov starnutia historick√Ĺch dokumentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.32      
V√°ryov√°, Lucia: Spektroskopick√© Ň°t√ļdium grafick√Ĺch Ň°trukt√ļr historick√Ĺch dokumentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.32      
Sonawane, Anaya: Antioxidative effects of spices on sunflower oil. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.  1.32      
KiŇ°ov√°, Martina: Napuńćiavanie bunińćinov√Ĺch vl√°kien v procese recykl√°cie. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.31      
Kubańćkov√°, Janka: V√Ĺvoj Ň°peci√°lnej gum√°renskej zmesi pre √ļńćely ban√≠ctva. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.30      
Kl√°skov√°, Zuzana: ҆t√ļdium modelov√Ĺch syst√©mov historick√Ĺch atramentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.28      
Gallov√°, Em√≠lia: Sekund√°rne metabolity mikromyc√©ty Epicoccum sp. izolovanej z lignitu. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  1.27      
Rep√°Ňąov√°, Andrea: OsobnosŇ• manaŇĺ√©ra a sp√īsoby ako sa staŇ• lepŇ°√≠m manaŇĺ√©rom. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.27      
Melkusov√°, Petra: Indukcia expresie InlB a vplyv probiotick√Ĺch kult√ļr na inv√°ziu Listeria monocytogenes do Caco-2 buniek. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.26      
Kontuńĺov√°, Adela: Antioxidańćn√© formul√°cie na b√°ze rozmar√≠nu. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  1.25      

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »