Browse By Author Name - Vajd

Browse Results (14 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bafrncov√°, SoŇąa, Bafrnec, Milan, B√°leŇ°, Vladimir, Havalda, Ivan, Kossaczk√Ĺ, Elem√≠r, Langfelder, Ivan, Lodes, Anton√≠n, Longauer, Jaroslav, Surov√Ĺ, J√ļlius, ҆efńć√≠k, Jaroslav, ҆efńć√≠kov√°, Milica and Vajda, Milan: Chemick√© inŇĺinierstvo - Pr√≠klady a √ļlohy. 2. opraven√© vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0862-3      
҆vajdlenkov√°, Helena: EPR Ň°t√ļdium fotochemick√Ĺch reakci√≠ karotenoidov. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Lacikov√°, ńĹ., ҆vajdlenka, E., MaŇ°terov√°, I. and Granńćai, D. Isolation and identification of flower oil components from four Staphylea L. species Chemical Papers, Vol.61, No. 6, 2007, 512-514      
Vajd√≠kov√°, Jana: Kinetika adsorpcie organick√Ĺch p√°r na vybran√Ĺch sorbentoch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Vajda,M. Membrane-Based Extraction Joined with Membrane-Based Stripping in a Circulating Arrangement I. Modelling of Mass Transfer in a Hollow Fibre Contactor Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 288-294      
Vajda, M., Sabolov√°, E., Schlosser, ҆. and Mikulov√°, E. Membrane-Based Extraction Joined with Membrane-Based Stripping in a Circulating Arrangement II. Extraction of Organic Acids Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 3-10      
Vajda, M., KoŇ°√ļthov√°, A. and Schlosser, ҆. Membrane-Based Extraction Joined with Membrane-Based Stripping in a Circulating Arrangement. III. Extraction of Zinc Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 1-8      
Vajda,M., Schlosser, ҆. and Kov√°ńćov√°, K. Pertraction of Silver through Bulk Liquid Membranes Chemical Papers, Vol.54, No. 6b, 2000, 423-429      
Vajdov√°, Krist√≠na: PriepustnosŇ• vodn√Ĺch p√°r a kysl√≠ka cez polym√©rne f√≥lie. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Vajdov√°, Zuzana: Pr√≠prava bioetanolu zo sacharidick√Ĺch substr√°tov imobilizovan√Ĺmi biosyst√©mami. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Vajdov√°, Katar√≠na: Sledovanie inhibińćn√Ĺch vplyvov na tvorbu farebn√Ĺch l√°tok pońćas ńćerenia. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Vajd√≠kov√°, Pavl√≠na: Sledovanie obsahu Ň•aŇĺk√Ĺch kovov a ropn√Ĺch l√°tok v odpadov√Ĺch vod√°ch z galvanick√Ĺch procesov. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆vajdlenkov√°, Helena: ҆trukt√ļra, dynamika a rotańćno-transportn√© vlastnosti sklotvorn√Ĺch syst√©mov. √östav polym√©rov, Slovensk√° akad√©mia vied, 2009.      
Vajdińćkov√°, Dagmar: ҆t√ļdium vyuŇĺitia mikro SPE na prekoncentr√°ciu prchav√Ĺch organick√Ĺch l√°tok. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.