Browse By Author Name - Ill

Browse Results (17 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
ńĆurilla, Ondrej: Aplik√°cia oxidoredukńćn√Ĺch enz√Ĺmov na v√Ĺvoj biosenzorov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Chilloh, Adote: Distributed Archiving & Preservation System. Digit√°lna kniŇĺnica 2007, 1. - 3. okt√≥ber 2007, Jasn√°. 2007      
AntoŇ°ov√°, M., Polakovińć, M., Slovinsk√°, M., Madlov√°, A., Illeov√°, V. and B√°leŇ°, V. Effect of Sucrose Concentration and Cultivation Time on Batch Production of Fructosyltransferase by Aureobasidium pullulans CCY 27-1-1194 Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 394-399      
Ill√©s, Peter: Energetick√Ĺ audit v√Ĺrobn√©ho podniku. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Sillov√°, Jarmila: Enz√Ĺmov√° hydrol√Ĺza prote√≠nov√Ĺch prepar√°tov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Obert, Teodor, Dillinger, Pavel, KoŇ°ina, Stanislav and Hol√°, Ońĺga: Fyzika II. 2. vydanie Bratislava: ALFA, 1990. ISBN 80-05-00511-3      
Tillinger, Andrej: Genetick√© aspekty rastu vegetat√≠vnych kol√≥ni√≠ vl√°knit√Ĺch h√ļb a tvorby kon√≠di√≠. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Pappov√°, Csilla: Marketingov√° strat√©gia v akciovej spolońćnosti PALMA-TUMYS. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
JeŇļowski, J. M., Shethna, H. K., Castillo, F. J. L. and JeŇļowska, A. Novel Optimization Approaches for Targeting Heat Exchanger Networks Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 369-375      
Moln√°r, Atilla: Posudzovanie bezpeńćnosti a vplyvu chemickej v√Ĺroby na Ňĺivotn√© prostredie. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Ill√©Ň°ov√°, ńĹubica: Pr√≠prava bioakt√≠vnych sklokryŇ°talick√Ĺch materi√°lov. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, 1993.      
Lara-Romero, J., Maya-Yescas, R., Rico-Cerda, J. L., Rivera-Rojas, J. L., Chinas Castillo, F., Kaltchev, M. and Tysoe, W. T. Surface Chemistry of Tribochemical Reactions: Molecular Beam Experiments Chemical Papers, Vol.59, No. 6b, 2005, 481-486      
Illeov√°, V. and Polakovińć, M. Theoretical Study of Discrimination of Mechanisms of Thermal Inactivation of Urease by Monitoring its Oligomeric Composition Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 64-70      
Zavillov√°, Ivana: Vplyv pr√≠rodn√Ĺch polyfenolov na aktivitu synt√°zy oxidu dusnat√©ho a koncentr√°ciu vońĺn√Ĺch radik√°lov u NO-deficitnej a spont√°nnej hypertenzii. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Illeov√°, Viera: VyŇ°etrovanie mechanizmov inaktiv√°cie enz√Ĺmov pomocou integr√°cie experiment√°lnych techn√≠k. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Ill√©sov√°, Krist√≠na: VyuŇĺitie izoxazolid√≠nov√Ĺch deriv√°tov v synt√©ze anal√≥gov pr√≠rodn√Ĺch l√°tok. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Illov√°, Dana: ZlepŇ°enie fyziologick√Ĺch vlastnost√≠ polyamidov√Ĺch vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.