List of Subject Classifications Records

Browse Results (18 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ryb√°r, A., Alf√∂ldi, J., Faberov√°, V. and Schmidtov√°, ńĹ. 1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7- tetrahydro-1H-purin-8/7-ylalkyl)ureas as Potential Acyl-CoA: Cholesterol Acyltransferase Inhibitors Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 330-339      
Ye, Jiesheng Application of gas chromatography-mass spectrometry in research of traditional Chinese medicine Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 506-511      
Butvin, P., Mitkov√°, M., Svńõtl√≠k, J. and Havr√°nek, E. Complex Formation of Thiazolidine-2,4-dicarboxylic Acid with Selected Divalent and Trivalent Metal Ions Chemical Papers, Vol.56, No. 3, 2002, 174-177      
Luk√°ńćov√°, Daniela: Inhib√≠cia koagulańćn√©ho faktora XIII monoklonov√Ĺmi protil√°tkami. √östav molekul√°rnej fyziol√≥gie a genetiky, Slovensk√° akad√©mia vied, 1993.      
Poturnajov√°, Martina: Molecular biological diagnostic of hereditary predisposition to multiple endocrine neoplasia type 2. Fakulta chemickej a potravin√°rskej technol√≥gie, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
SmieŇ°ko, M. and Remko, M. Preferred Conformation of Selected ACE Inhibitors for Interactionwith ACE Active Site Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 138-143      
VlaŇ°ińćov√°, Erika: Pr√≠spevok k elektroforetick√©mu Ň°t√ļdiu niektor√Ĺch lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
LetaŇ°iov√°, Silvia: Skr√≠ning cytotoxicity in vitro a mechanizmus p√īsobenia vybran√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch a syntetick√Ĺch l√°tok. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
S√°deck√°, Jana: ҆t√ļdium moŇĺnosti stanovenia vybran√Ĺch lieńćiv kapil√°rnou izotachofor√©zou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Medveck√Ĺ, ńĹ., ҆tulajterov√°, R. and Brianńćin, J. Study of controlled tetracycline release from porous calcium phosphate/polyhydroxybutyrate composites Chemical Papers, Vol.61, No. 6, 2007, 477-484      
Gyur√∂siov√°, L., Sedl√°rov√°, E. and ńĆiŇĺm√°rik, J. Study of Local Anaesthetics, Part 156: Some Physicochemical and Lipophilic Properties of Pyrrolidinoethyl Esters of o-, m-, p-Alkoxy-Substituted Phenylcarbamic Acid Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 340-344      
Bransov√°, Janette: Synt√©za a niektor√© vybran√© biologick√© √ļńćinky deriv√°tov 4-pyran√≥nu. √östav experiment√°lnej endokrinol√≥gie, Slovensk√° akad√©mia vied, 1995.      
Bajaj, S. and Madan, A. K. Topochemical models for anti-HIV activity of 1-alkoxy-5-alkyl-6-(arylthio)uracils Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 127-132      
SmieŇ°ko, M. and Remko, M. Two-Layer ONIOM Calculation of Gas-Phase Acidities of Selected ACE Inhibitors Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, 71-78      
Uhl√≠kov√°, Eva: Vplyv aliment√°rnych faktorov, horm√≥nov a farm√°k na metabolizmus aminodus√≠ka v peńćeni experiment√°lnych zvierat. √östav lek√°rskej ch√©mie, bioch√©mie a klinickej bioch√©mie, Lek√°rska fakulta UK, 1993.      
Staruchov√°, Marta: Vplyv v√ĹŇĺivy na biomarkery oxidańćn√©ho stresu a antioxidańćnej ochrany. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Netriov√°, Jana: VyuŇĺitie chromatografick√Ĺch met√≥d v onkologickej praxi. HPLC stanovenie morf√≠nu a jeho metabolitov v klinick√Ĺch vzork√°ch. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Porjanda, Jozef: Zmeny niektor√Ĺch funkńćn√Ĺch vlastnost√≠ glykovan√©ho hemoglob√≠nu a praktick√Ĺ v√Ĺznam neenz√Ĺmovej glyk√°cie bielkov√≠n. Katedra lek√°rskej ch√©mie a bioch√©mie LF, Univerzita Komensk√©ho, 1991.