Search Results (Title, Abstract, Keywords:"laser printers", Status:" Published")

Browse Results (13 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Search Relevance Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Havl√≠nov√°, Bohuslava, Janńćovińćov√°, Viera, ńĆeppan, Michal and Hanus, Jozef Lightfastness of Ink Jet and Laser Prints Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 95-111  21.98      
MarŇ°√°lek, P., Farkov√°, M. and Havel, J. Quantitative MALDI-TOFMS Analysis of Amino Acids Applying Soft Modeling Methods Chemical Papers, Vol.56, No. 3, 2002, 188-193  3.41      
Tavakoli, A., Sohrabi, M. and Kargari, A. A review of methods for synthesis of nanostructured metals with emphasis on iron compounds Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 151-170  3.38      
Kukuńćkov√°, Silvia: Laser Initiated Polymerization Of Water Solube Monomers. √östav polym√©rov, Slovensk√° akad√©mia vied, 2006.  2.49      
Pan√°ńćek, Miroslav: LDV measurements in an air jet. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.  2.37 1    
Keńćk√©Ň°, Marek: St√°losŇ• a trvanlivosŇ• bunińć√≠n a papiera. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  2.21      
Vogel, Eva M.: Nonlinear optical phenomena in glass. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.  2.20      
Stopka, J√°n: Organizovan√© Ň°trukt√ļry pri turbulentnom pr√ļden√≠ zrieden√Ĺch roztokov polym√©rov v r√ļrke. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.  1.91      
Uher, Dalibor: Technologick√© aspekty pr√≠pravy substituovan√©ho barnat√©ho feritu.. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.66      
Hud√°ńćkov√°, Helena: Meranie r√Ĺchlostn√Ĺch pol√≠ laser-dopplerovsk√Ĺm anemometrom. Katedra procesov a zariaden√≠ chemickej technol√≥gie, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1981.  1.61      
Cibula, R√≥bert: Molekulovodynamick√© Ň°t√ļdium chemickej reakcie H + F2 -) HF + F. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  1.41      
Leitner, Vladim√≠r: Elektromagnetick√© vlastnosti substituovan√Ĺch oxidov Ňĺeleza pripraven√Ĺch z kvapalnej f√°zy. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.28      
Mart√°k, J√°n: Nov√© typy rozp√ļŇ°Ň•adiel a ich vyuŇĺitie v dvojf√°zov√Ĺch a trojf√°zov√Ĺch kontaktoroch. Ustav chemick√©ho a environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  0.51