Browse By Author Name - Stopka, J

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kisa, M., Jelemensky, ńĹ., Mierka, O. and Stopka, J. Comparison of CFD Modelling with Small-Scale Field Experiments of Chlorine Dispersion Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 429-434      
҆efńć√≠kov√°, Milica, ҆efńć√≠k, Jaroslav and Stopka, J√°n: Materi√°lov√© bilancie technologick√Ĺch procesov. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-0950-6 11 1  
Stopka, J√°n: Organizovan√© Ň°trukt√ļry pri turbulentnom pr√ļden√≠ zrieden√Ĺch roztokov polym√©rov v r√ļrke. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Mierka, O., Stopka, J., KiŇ°a, M. and Jelemensk√Ĺ, ńĹ. Turbulent Reacting Flow Simulation Based on the Multi-Environment Mixing Model Chemical Papers, Vol.59, No. 6a, 2005, 394-402