Browse By Author Name - Krup

Browse Results (8 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Krupkov√°, Lenka: Biologick√° aktivita nov√Ĺch fenam√°tov√Ĺch zl√ļńćen√≠n s at√≥mom kovu v molekule. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Repick√°, Zuzana, Krupkov√°, Lenka, Korabik, Maria, Moncońĺ, J√°n, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(5-Me(O)salicylato)copper(II) Complexes with/without Diethylnicotinamide - Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 52-62      
Vaskov√°, Zuzana, Stachov√°, Petra, Krupkov√°, Lenka, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(nitrobenzoato)copper(II) Complexes with Nicotinamide, Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 77-87      
Krupa, Igor: ńĆas disoci√°cie chemickej v√§zby (Disoci√°cia Morseho oscil√°tora). Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Kruppov√°, Tatiana: Regulovanie molekulovej hmotnosti kopolym√©rov male√≠nanhydridu. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 4    
Krupansk√°, ńĹudmila: Vlastnosti povrchov√Ĺch antig√©nov Vibrio cholerae vo vzŇ•ahu k vonkajŇ°√≠m podmienkam. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
KŇôupalov√°, NańŹa: V√Ĺber a vzdel√°vanie pracovn√≠kov v a.s. Slovnaft Bratislava. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Tarapńć√≠k, Pavol, ńĆakrt, Miroslav, Hladk√Ĺ, Zden√©k, Beinrohr, Ernest, Polonsk√Ĺ, Jozef, Krupńć√≠k, J√°n, Rievaj, Miroslav, Bustin, DuŇ°an, Moc√°k, J√°n and Labuda, J√°n: Zbierka pr√≠kladov z analytickej ch√©mie. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1995. ISBN 80-227-0777-5