Browse By Author Name - Gerov

Browse Results (15 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ebringerov√°, A., Hrom√°dkov√°, Z., HŇô√≠balov√°, V. and Hirsch, J. An Immunomodulating Pectic Arabinogalactan from Roots of Cistanche deserticola Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 320-325      
Hrom√°dkov√°, Z., Ebringerov√°, A. and Hirsch, J. An Immunomodulatory Xylan-Phenolic Complex from the Seed Hulls of Buckwheat (Fagopyrum esculetum Moench) Chemical Papers, Vol.59, No. 3, 2005, 223-224      
Bergerov√°, Zuzana: Antibakteri√°lna √ļńćinnosŇ• nov√Ĺch dezinfekńćn√Ĺch l√°tok a ich √ļńćinok na virulenciu Pseudomonas aeruginosa. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
ŇĹold√°kov√°, A., Srokov√°, I., Sasinkov√°, V., Hirsch, J. and Ebringerov√°, A. Biosurfactants Based on Partially Esterified O-(Carboxymethyl)starch Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 362-367      
Pachingerov√°, Denisa: Charakteriz√°cia pigmentovan√Ĺch anodick√Ĺch povlakov hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
KoŇ°Ň•√°lov√°, Zuzana, Hrom√°dkov√°, Zdenka and Ebringerov√°, Anna Chemical evaluation of seeded fruit biomass of oil pumpkin (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 406-413 1    
Gerov√°, Martina: Imobiliz√°cia priemyselne v√Ĺznamn√Ĺch enz√Ĺmov. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Pengerov√°, Vikt√≥ria: N√°vrh optim√°lnej oblasti procesn√Ĺch parametrov pri formovan√≠ absorpńćn√©ho jadra produktu Pantyliner s pr√≠sadou SAP. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Langerov√°, Darina: Optimaliz√°cia procesu farbenia PES Txh. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Preizingerov√°, Timea: Polyketidov√© metabolity Penicillium frequentans. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Maz√≠kov√°, Viera, Srokov√°, Iva and Ebringerov√°, Anna Solvent-free synthesis and properties of carboxymethyl starch fatty acid ester derivatives Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 71-76      
Goldbergerov√°, ńĹudmila: Stanovenie vybran√Ĺch toxick√Ĺch prvkov v ovzduŇ°√≠ a vod√°ch met√≥dami AAS. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Ebringerov√°, Herm√≠na: Vulkanizańćn√© syst√©my neprodukuj√ļce nitr√≥zoam√≠ny. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Hazlingerov√°, Martina: Vyhńĺad√°vanie l√°tok pr√≠rodn√©ho p√īvodu s antiprote√°zovou aktivitou. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Pajgerov√°, Lea: VyuŇĺitie aer√≥bnej stabiliz√°cie kalov na priemyselnej ńćistiarni odpadov√Ĺch v√īd. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.