Browse By Author Name - Bod

Browse Results (28 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
BońŹo, Juraj: Apoptotick√Ĺ √ļńćinok ITC na bunk√°ch s definovanou rezistenciou. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Slobodn√≠kov√°, Nora: ńĆistenie priesakov√Ĺch v√īd zo skl√°dky ZSNP a.s. ŇĹiar nad Hronom. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
҆lebodov√°, Anna: EPR Ň°t√ļdium antioxidańćn√Ĺch a radik√°l-zh√°Ň°aj√ļcich vlastnost√≠ k√°v. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Slobodn√≠k, Peter: F√°zov√© rovnov√°hy v s√ļstav√°ch kvapaln√Ĺch hnoj√≠v. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Bod√≠kov√°, Elena: Fotochemick√© reakcie vybran√Ĺch zneńćisten√≠n Ňĺivotn√©ho prostredia. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1990.      
PohoŇôel√Ĺ, M., Svoboda, K., Trnka, O., Baxter, D. and Hartman, M. Gaseous Emissions from the Fluidized-Bed Incineration of Sewage Sludge Chemical Papers, Vol.59, No. 6b, 2005, 458-463      
Djordjevińá, Emila M., Kabelac, Stephan and ҆erbanovińá, Slobodan P. Heat transfer coefficient and pressure drop during refrigerant R-134a condensation in a plate heat exchanger Chemical Papers, Vol.62, No. 1, 2008, 78-85      
Svoboda, Karel, Martinec, JiŇô√≠, PohoŇôel√Ĺ, Michael and Baxter, David Integration of biomass drying with combustion/gasification technologies and minimization of emissions of organic compounds Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 15-25      
Jakubńćov√°, Zuzana, Hlav√≠nek, Petr, Drtil, Miloslav and Bod√≠k, Igor Lab-scale testing of a low-loaded activated sludge process with membrane filtration Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 140-145      
Danńćov√°, Lucia, Bod√≠k, Igor, BlŇ°Ň•√°kov√°, Andrea, Jakubńćov√°, Zuzana and Drtil, Miloslav Long-term operation of a domestic wastewater treatment plant with membrane filtration Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 451-457      
Bod√≠k, Igor: Modelovanie procesu biologick√©ho odstraŇąovania dus√≠ka. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Katar√≠na BodiŇ°ov√°: Modifik√°cia b√∂hmitov√Ĺch g√©lov. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Svoboda, K., Baxter, D. and Martinec, J. Nitrous oxide emissions from waste incineration Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 78-90      
Radovińá, Ivona R., Kijevńćanin, Mirjana Lj., Gabrijel, Marijan Z., ҆erbanovińá, Slobodan P. and Djordjevińá, Bojan D. Prediction of excess molar volumes of binary mixtures of organic compounds from refractive indices Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 302-312      
BodiŇ°ov√°, Katar√≠na: Pr√≠prava korundovej keramiky koloidn√Ĺmi met√≥dami. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Bodajla, Michal: Pr√≠prava niektor√Ĺch azolylchinazol√≠nov ako potenci√°lnych pestic√≠dov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
ŇĹbod√°kov√°, Ońĺga: Senzitiz√°cia n√°dorov√Ĺch buniek pomocou nov√Ĺch inhib√≠torov MRP. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Svoboda, DuŇ°an: S√≠ra ako neńćistota pri v√Ĺrobe hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
B√≥diov√°, Martina: Stanovenie kysl√Ĺch zloŇĺiek v spalin√°ch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Bodn√°r, Zolt√°n: ҆t√ļdium transportu adsorpt√≠vu v p√≥roch ńćastice adsorbenta v priebehu adsorpcie a desporpcie. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 3    
Slobodn√≠k, Marek: Synt√©za pyrid√≠nu z etanolu, formaldehydu a ńćpavku. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Hartman, M., Trnka, O., Svoboda, K. and Vesel√Ĺ, V. Thermal Dissociation and H2S Reactivity of Czech Limestones Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 309-316      
Svoboda, K., Siewiorek, A., Baxter, D., Rogut, J. and Punńćoch√°Ňô, M. Thermodynamic possibilities and constraints of pure hydrogen production by a chromium, nickel, and manganese-based chemical looping process at lower temperatures Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 110-120      
Bodorov√°, Petra: Vplyv grafitu na porozitu Al203 keramiky. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Bod√°kov√°, Melinda: Vplyv tehliarskej suroviny z lokality StarŇąa na kvalitu keramick√©ho ńćrepu v tehelni Tornańĺa. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Bodn√°r, Kamil: Vplyv tokoferolov na stabilitu lipidickej zloŇĺky fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Labodov√°, Veronika: Vyhodnotenie modelovej skl√°dky tuh√Ĺch odpadov vyuŇĺit√≠m odpadovej plastovej izol√°cie. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Bodajla, Michal: VyuŇĺitie imidoyl chloridov v synt√©ze kondenzovan√Ĺch heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.