Browse By Author Name - Mali

Browse Results (18 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Mal√≠k, F. and ҆tefuca, V. Acetylcholine Esterase ‚ÄĒ Dynamic Behaviour with Flow Calorimetry Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 406-411      
MaliŇ°ov√°, Martina: Alkyl√°cia tolu√©nu etyl√©nom na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Dharmalingam, K., Ramachandran, K., Sivagurunathan, P., Undre, B. Prabhakar, Khirade, P. W. and Mehrotra, S. C. Dielectric relaxation of butyl acrylate‚ÄĒalcohol mixtures using time domain reflectometry Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 300-307      
Malicher, Martin: Energetick√Ĺ audit v re√°lnom podniku. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003. 1    
Malinov√°, Eva: Fenolov√© kyseliny cere√°li√≠. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
BroŇ°kov√°, Am√°lia: Marketingov√° strat√©gia v Mlynsko-pek√°rensko cestovin√°rskom kombin√°te, Ň°.p. SpiŇ°sk√° Nov√° Ves. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
ńĆokinov√°, Am√°lia: Matematick√Ĺ model procesu homogeniz√°cie zmesi. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
ńĆokinov√°, Am√°lia: Matematick√Ĺ model procesu homogeniz√°cie zmesi. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Maliar, Tibor: Molekulov√© bioinŇĺinierstvo inhib√≠torov farmaceuticky zauj√≠mav√Ĺch patofyziologick√Ĺch protein√°z. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Maliniakov√°, ńĹudmila: Oxid√°cia p‚ÄĒkrezolu v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
HrŇ°ak, D., Malina, J. and Suńćik, G. Preparation and Refinement of Microamorphous Silica Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 191-194      
Mal√≠kov√°, Martina: Reakńćn√Ĺ mechanizmus rastlinn√Ĺch xyloglukan√°z. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Mal√≠k, I., Sedl√°rov√°, E., Cs√∂llei, J., Andriamainty, F. and ńĆiŇĺm√°rik, J. Relationship between physicochemical properties, lipophilicity parameters, and local anesthetic activity of dibasic esters of phenylcarbamic acid Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 206-213      
Mal√≠kov√°, Anna: Sorpńćn√© a dif√ļzne vlastnosti polysacharidick√Ĺch ionotropn√Ĺch hydrog√©lov. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Mal√≠k, Fedor and ҆tefuca, Vladim√≠r: ҆t√ļdium dynamick√©ho spr√°vania syst√©mov s imobilizovan√Ĺm biokatalyz√°torom. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Mal√≠k, Fedor: ҆t√ļdium hyster√©zy v syst√©moch s imobilizovan√Ĺmi enz√Ĺmami pomocou prietokovej mikrokalorimetrie. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Mal√≠kov√°, Marta: ҆t√ļdium termofotooxidańćnej degrad√°cie polym√©rov - aplik√°cia na polyuret√°nov√© laky v automobilovom priemysle. Ustav fyzik√°lnej ch√©mie a chemickej fyziky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Mal√≠k, I., Sedl√°rov√°, E., Cs√∂llei, J., Andriamainty, F., Kurf√ľrst, P. and Vanńćo, J. Synthesis, spectral description, and lipophilicity parameters determination of phenylcarbamic acid derivatives with integrated N -phenylpiperazine moiety in the structure Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 42-47