Browse By Author Name - Idi

Browse Results (7 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pidińć√°k, ҆tefan: CFD modelovanie disperzie nebezpeńćn√Ĺch l√°tok v atmosf√©re. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Szabo, M. R., IdiŇ£oiu, C., Chambre, D. and Lupea, A. X. Improved DPPH determination for antioxidant activity spectrophotometric assay Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 214-216      
Rebato, Muhidin Seid: Liquid-Liquid equilibrium of four-component system n-heptane-toluene-NMP-DEG. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Zarianti, Binty Alidi: ҆t√ļdium ferment√°cie srv√°tky zmesnou kult√ļrou a monokult√ļrami jej zloŇĺiek. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Lidikov√°, Be√°ta: ҆t√ļdium s√≥l - g√©l procesu NMR spektroskopiu. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Lidikov√°, Judita: Vplyv aktivity vody /av/ na rast a proteolytick√ļ aktivitu Brevibacterium linens. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Valentov√°, L√≠dia: Vplyv denitrifik√°cie na tvorbu intermedi√°tov trichlorbenz√©nu. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.