Browse By Author Name - Zarianti, Binty Alidi

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Zarianti, Binty Alidi: ҆t√ļdium ferment√°cie srv√°tky zmesnou kult√ļrou a monokult√ļrami jej zloŇĺiek. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.