Browse By Author Name - Valentov

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
VaŇąura, P., Makrl√≠k, E. and Valentov√°, Z. Solvent Extraction of Microamounts of Cesium from Water into Nitrobenzene by Using Hydrogen Dicarbollylcobaltate in the Presence of Dicyclohexyl-18-crown-6 Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 225-228      
Valentov√°, Eva: Stanovenie niektor√Ĺch ani√≥nov v krvnej plazme dojn√≠c met√≥dou kapil√°rnej izotachofor√©zy. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Valentov√°, Jana: √öńćinnosŇ• konzervańćn√Ĺch l√°tok pre kozmetick√© emulzie. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Valentov√°, L√≠dia: Vplyv denitrifik√°cie na tvorbu intermedi√°tov trichlorbenz√©nu. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.