Browse By Author Name - Pidi

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pidińć√°k, ҆tefan: CFD modelovanie disperzie nebezpeńćn√Ĺch l√°tok v atmosf√©re. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.