Browse By Author Name - Pavlovi

Browse Results (6 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pavlovińćov√°, Martina: Hodnotenie kyslosti zeolitov infrańćervenou spektroskopiou. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Pavlovińćov√°, Elena: Spracovanie extraktov sladov√©ho kvetu. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Pavlovińćov√°, Ren√°ta: ҆t√ļdium pr√≠pravy a reaktivity aminoderiv√°tov tiof√©nu ako prekurzorov nov√Ĺch biologicky akt√≠vnych l√°tok a vodiv√Ĺch materi√°lov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Pavlovińć, Patrik: ҆t√ļdium vlastnost√≠ potlańćen√Ĺch metalizovan√Ĺch f√≥li√≠. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Pavlovińćov√°, Anna: Synt√©za a reakcie substituovan√Ĺch N-(2-tiazolyl)-2-prop√©namidov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Pavlovińćov√°, Marcela: Vplyv naparenej Al vrstvy na fyzik√°lne vlastnosti potlańćen√Ĺch f√≥li√≠. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.