Browse By Author Name - Ondru

Browse Results (9 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
OndruŇ°ov√°, ńĹubica: Biologick√Ĺ √ļńćinok rozmar√≠nov√©ho extraktu na n√°dorov√© bunkov√© l√≠nie. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
OndruŇ°ov√°, Zuzana: MeńŹnat√© komplexy Schiffov√Ĺch z√°sad ako biologicky akt√≠vne l√°tky. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
OndruŇ°ek, Peter: Reologick√© aspekty vybran√Ĺch potravin√°rskych a kozmetick√Ĺch hydrokoloidov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
OndruŇ°ov√°, Darina: ҆t√ļdium ditiokarbam√°tov kovov a ich vplyv na kinetiku vulkaniz√°cie gum√°rensk√Ĺch zmes√≠. Katedra anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
OndruŇ°ov√°, Darina: ҆t√ļdium reakci√≠ ZrO2 v trojzloŇĺkov√Ĺch subsyst√©moch skl√°rskeho kmeŇąa pre alkalirezistentn√© sklo. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
OndruŇ°ov√°, Petra: Vplyv modifik√°cie na vlastnosti polym√©rnych nanokompozitov pripraven√Ĺch v tavenine. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
OndruŇ°ov√°, Erika: VyuŇĺitie adit√≠v v CITP. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
OndruŇ°ka, Miroslav: V√Ĺvoj recept√ļry n√°nosovej zmesi pre oceńĺokordov√© n√°razn√≠ky n√°kladn√Ĺch radi√°lnych pl√°Ň°Ň•ov. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
OndruŇ°, Ladislav: Z√°klady kvantitat√≠vnej potravin√°rskej mikrobiol√≥gie: rastov√© ńćiary Mucor racemosus. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.