Browse By Author Name - Juri

Browse Results (16 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Fellner, P., JuriŇ°ov√°, J., Khandl, V., S√Ĺkorov√°, A. and Thonstad, J. Adsorption of SO2 on alumina Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 311-314 1    
Ambrov√°, Marta, JuriŇ°ov√°, Jana and Fellner, Pavel Aluminium Electrolysis with Carbon Anode Containing Sulphur Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 3-11      
Ambrov√°, Marta, JuriŇ°ov√°, Jana and Danielik, Vladim√≠r Electrochemical behaviour of lanthanum fluoride in molten fluorides Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 559-565      
Ambrov√°, Marta, JuriŇ°ov√°, Jana, S√Ĺkorov√°, Alexandra, Uher, Dalibor, Danielik, Vladim√≠r and H√≠veŇ°, J√°n Electrochemical behaviour of the LiF-(CaF2)-La2O3 system Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 154-159      
Jur√≠kov√°, Nat√°lia: Mikrofl√≥ra kvasov: interakcie medzi laktobacilmi a kvasinkami. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Jur√≠k, ńĹudov√≠t: Modifik√°cia polypropyl√©nov√Ĺch kompozitn√Ĺch materi√°lov organotitan√°tom. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
JuriŇ°ov√°, Jana: MoŇĺnosti vyuŇĺitia slovensk√Ĺch dolomitov. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Manov√°, A., Beinrohr, E. and Jurica, ńĹ. Preconcentration of Hg(II) and Total Hg in Waters for Flame AAS in a Flow-through Electrochemical Cell Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 197-200      
Jurica, ńĹubom√≠r: Stanovenie stopov√Ĺch koncentr√°ci√≠ arz√©nu prietokovou coulometriou a technikou elektrochemick√©ho generovania hydridov spojen√ļ s ASS. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Jurica, ńĹubom√≠r: Stanovenie stopov√Ĺch prvkov prietokovou coulometriou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Jur√≠ńćkov√°, Milada: ҆t√ļdium a pr√≠prava kompozitn√Ĺch Ň°trukt√ļr kolag√©nu a kyseliny hyalur√≥novej. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Jur√≠k, Milan: ҆t√ļdium rozl√≠Ň°enia v obrazov√Ĺch Ň°trukt√ļrach pomocou zobrazovacej fotometrie. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Jur√≠kov√°, Korn√©lia: ҆t√ļdium sorpcie a desorpcie Cr3+ r√°dioindik√°torovou met√≥dou a met√≥dou AAS. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
DjuriŇ°, Martina: Study of bioreactors with lipoxygenase for preparation of fatty acids hydroperoxides as precursors of natural aromas. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Jur√≠kov√°, Katar√≠na: V√Ĺskum a uplatnenie progres√≠vnych met√≥d mikrobiologick√©ho vyŇ°etrovania poŇĺ√≠vat√≠n a potravin√°rskych adit√≠v. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav potravin√°rsky, Bratislava, 1993.      
JuriŇ°ov√°, Jana: Zl√ļńćeniny s√≠ry ako neńćistota pri elektrol√Ĺze hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 1