List of Subject Classifications Records

Browse Results (24 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set


 Browse by Research Fields, Courses and Disciplines -> 290000 Engineering and Technology -> 290100 Industrial Biotechnology and Food Sciences -> 290104 Other Food Sciences :

No further child subject classifications could be found.


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Munkov√°, Katar√≠na: Antioxidańćn√© a antimutag√©nne √ļńćinky ovsa siateho. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Kravec, J√°n: Antioxidańćn√© √ļńćinky niektor√Ĺch pochut√≠n. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Sova, Martin: Antioxidańćn√Ĺ √ļńćinok niektor√Ĺch priemyseln√Ĺch plod√≠n. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
KoŇ°√≠kov√°, M√°ria: Antioxidańćn√Ĺ √ļńćinok strukov√≠n. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Dulebov√°, Monika: Aspekty trvanlivosti pek√°rskych v√Ĺrobkov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Galdunov√°, Lenka: Hodnotenie organoleptick√Ĺch vlastnost√≠ vybran√Ĺch bylinn√Ĺch ńćajov. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Fodorov√°, Marcela: Izol√°cia a vyuŇĺitie flavonoidov s√≥je. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kockov√°, Monika: Kyslomlieńćne bakt√©rie ako Ň°tartovacie kult√ļry pre cere√°lne ferment√°cie. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
P√≠Ň°ov√°, Zuzana: Matematick√° anal√Ĺza rastu Mucor circinelloides v z√°vislosti od teploty a pH. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Dubnick√Ĺ, Daniel: MoŇĺnosti aplik√°cie vedńĺajŇ°ieho produktu spracovania kakaov√Ĺch b√ībov do potrav√≠n. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
ŇĹemlińćka, Luk√°Ň°: Porovnanie antioxidańćn√Ĺch √ļńćinkov fenolov√Ĺch kysel√≠n vo vybran√Ĺch genotypoch ovsa. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Kukurov√°, Krist√≠na: Pr√≠prava a anal√Ĺza mlieńćne fermentovan√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Benko, Michal: Sledovanie koncentr√°cie aminokysel√≠n vo vybran√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkoch. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Dud√°Ň°ov√°, Mariana: Sledovanie vplyvu komponentov citrusov√©ho Ňĺel√© na jeho vlastnosti. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Regecov√°, Miriam: Stanovenie pyridox√≠nu a tiam√≠nu v potravin√°rskych v√Ĺrobkoch. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
ńéalogov√°, Zuzana: Stanovenie vitam√≠nu B-12 a kyseliny listovej v potravin√°rskych v√Ĺrobkoch. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
JeluŇ°ov√°, Miroslava: ҆t√ļdium aminokyselinov√©ho zloŇĺenia v zmesiach korenia. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hronńćekov√°, Jaroslava: ҆t√ļdium p√īsobenia rastlinn√©ho materi√°lu na stabilitu lipidov. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
MonoŇ°√≠k, Rastislav: Vplyv expresie P-glykoprote√≠nu na v√§zbu lekt√≠nov a efekt deriv√°tov kyseliny ferulovej u myŇ°ej leukemickej l√≠nie L1210. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 3    
ŇĹemlińćkov√°, Zita: Vplyv flavonoidov na stabilitu pr√≠rodn√Ĺch farb√≠v. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
AmbruŇ°ov√°, Diana: Vplyv koncentr√°cie soli na produkciu tyram√≠nu vybran√Ĺmi druhmi enterokokov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Jendrichovsk√°, Svetlana: Vplyv podmienok na rast a produkciu am√≠nov Enterobacter sp.. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Meńćiarov√°, Ivana: Vplyv vybran√Ĺch faktorov prostredia na rast Geotrichum candidum. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 2    
҆ediv√°, Dominika: Zast√ļpenie vybran√Ĺch zloŇĺiek a antioxidańćn√© vlastnosti genotypov poh√°nky a moharu. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 3