Browse By Author Name - Kukurov

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kukurova, K., Karovińćov√°, J., Greif, G., Kohajdov√°, Z. and LehkoŇĺivov√°, J. Determination of 5-hydroxymethylfurfural after Winkler and by the HPLC method for authentication of honey Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 186-191      
Kukurov√°, Krist√≠na: Met√≥dy identifik√°cie falŇ°ovania a autentifik√°cie vybran√Ĺch potravin√°rskych v√Ĺrobkov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Kukurov√°, Krist√≠na: Pr√≠prava a anal√Ĺza mlieńćne fermentovan√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kukurov√°, Iveta: Vplyv interakci√≠ antimikrobi√°lnych l√°tok na hodnotenie detekńćn√Ĺch limitov v mlieku. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.