Browse By Author Name - Kockov

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kockov√°, Monika: Kyslomlieńćne bakt√©rie ako Ň°tartovacie kult√ļry pre cere√°lne ferment√°cie. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Petrul√°kov√°, Zuzana, Hybenov√°, Eva, MikuŇ°ov√°, Lucia, Gerekov√°, Petra, Kockov√°, Monika and ҆turd√≠k, Ernest The effect of lactobacilli starter culture on quality of bread Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 120-128