Browse By Author Name - Gajdo

Browse Results (11 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
GajdoŇ°ov√°, Zuzana: Algoritmy identifik√°cie prenosov z nameran√Ĺch √ļdajov. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
GajdoŇ°ov√°, Erika: Biologick√° aktivita metabolitov mikroorganizmov izolovan√Ĺch z rieńćnych sedimentov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
GajdoŇ°√≠kov√°, Eva: Enz√Ĺmov√° hydrol√Ĺzy Ň°krobnat√Ĺch substr√°tov pre etanolov√ļ ferment√°ciu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
GajdoŇ°ov√°, Alena: Hodnotenie, v√Ĺber a vyuŇĺitie cere√°li√≠ pre pr√≠pravu funkńćn√Ĺch potrav√≠n so zv√ĹŇ°en√Ĺm obsahom beta-gluk√°nov. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
GajdoŇ°, ńĹuboslav: Ozoniz√°cia organick√Ĺch bezdus√≠kat√Ĺch l√°tok. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002. 4    
GajdoŇ°, Daniel: Pr√≠prava sklokeramiky pre aplik√°cie v hum√°nnej medic√≠ne. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
GajdoŇ°ov√°, Zuzana: Protekt√≠vne √ļńćinky vybran√Ĺch kyslomlieńćnych bakt√©ri√≠. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
GajdoŇ°ov√°, Janka: Spekanie g√©lu hydroxyapatitu lisovan√©ho vysok√Ĺmi tlakmi. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
GajdoŇ°t√≠nov√°, Nina: Stabilita flavonoidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
GajdoŇ°ov√°, ŇĹelm√≠ra: Vplyv vybran√Ĺch adit√≠v na kvalitu pŇ°enińćno - Ň°paldov√Ĺch v√Ĺrobkov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
GajdoŇ°, ńĹuboslav: VyuŇĺitie progres√≠vnych technol√≥gi√≠ na zabezpeńćenie kvality pitnej vody. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.