Browse By Author Name - Ambr

Browse Results (16 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ambrov√°, Marta, JuriŇ°ov√°, Jana and Fellner, Pavel Aluminium Electrolysis with Carbon Anode Containing Sulphur Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 3-11      
Ambrov√°, Marta, Fellner, Pavel and Thonstad, Jomar Anodic reactions of sulphate in molten salts Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 8-14 1    
Ambrov√°, M., Fellner, P., Gabńćov√°, J. and S√Ĺkorov√°, A. Chemical Reactions of Sulphur Species in Cryolite-Based Melts Chemical Papers, Vol.59, No. 4, 2005, 235-239      
Danielik, Vladim√≠r, Fellner, Pavel, Ambrov√°, Marta and Matal, OldŇôich Corrosion of Nickel-Chromium Alloy in the Molten Mixture LiF-NaF-KF Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 36-42      
Ambrov√°, Marta, JuriŇ°ov√°, Jana and Danielik, Vladim√≠r Electrochemical behaviour of lanthanum fluoride in molten fluorides Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 559-565      
Ambrov√°, Marta, JuriŇ°ov√°, Jana, S√Ĺkorov√°, Alexandra, Uher, Dalibor, Danielik, Vladim√≠r and H√≠veŇ°, J√°n Electrochemical behaviour of the LiF-(CaF2)-La2O3 system Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 154-159      
Ambr√≥z, Peter: Farebn√° vernosŇ• ink-jetovej tlańće k√≥pi√≠ historick√Ĺch dokumentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Szabo, M. R., IdiŇ£oiu, C., Chambre, D. and Lupea, A. X. Improved DPPH determination for antioxidant activity spectrophotometric assay Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 214-216      
Ambro, Jozef: N√≠zkoteplotn√© vlastnosti stredn√Ĺch ropn√Ĺch destil√°tov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Ambrov√°, Marta: Reakcie zl√ļńćen√≠n s√≠ry pri elektrolytickej v√Ĺrobe hlin√≠ka. Katedra anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Ambr√≥, Jozef: Realiz√°cia "m√©thode traditionelle" v poloprev√°dzkov√Ĺch podmienkach. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Ambro, Jozef: Stanovenie obsahu s√≠ry vo vykurovac√≠ch olejoch a motorov√Ĺch naft√°ch. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Dauńć√≠k, Pavol, ViŇ°Ňąovsk√Ĺ, Jozef, Ambro, Jozef and H√°jekov√°, Elena Temperature Dependence of the Viscosity of Hydrocarbon Fractions Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 43-57      
AmbruŇ°ov√°, Diana: Vplyv koncentr√°cie soli na produkciu tyram√≠nu vybran√Ĺmi druhmi enterokokov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Ambrozy, R√≥bert: Vybran√© v√Ĺsledky z n√°behu a prev√°dzky mestskej ńćistiarne odpadov√Ĺch v√īd. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Ambrov√°, Denisa: VyuŇĺitie modifikovan√©ho zeolitu na odstraŇąovanie vybran√Ĺch r√°dionuklidov z v√īd. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2