Browse By Author Name - Bakošová, Monika

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Vasičkaninová, Anna and Bakošová, Monika Neural Network Predictive Control of a Chemical Reactor Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 21-36      
Bakošová, Monika, Puna, Dalibor and Vasičkaninová, Anna Robust Control of Chemical Reactors Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 12-23      
Bakošová, Monika, Puna, Dalibor, Dostál, Petr and Závacká, Jana Robust stabilization of a chemical reactor Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 527-536      
Bakošová, Monika, Fikar, Miroslav and Čirka, Ľuboš: Základy automatizácie - Laboratórne cvičenia zo základov automatizácie. 1. vydanie Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2003. ISBN 80-227-1831-9