Search Results (Title, Abstract, Keywords:"digital printing", Status:" Published")

Browse Results (39 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Search Relevance Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Havl√≠nov√°, Bohuslava, Janńćovińćov√°, Viera, ńĆeppan, Michal and Hanus, Jozef Lightfastness of Ink Jet and Laser Prints Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 95-111  15.28      
Uhrin, ńĹuboŇ°: ҆t√ļdium a optimaliz√°cia natlańć kovania UV flexotlańćov√Ĺch farieb. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  7.16      
Ambr√≥z, Peter: Farebn√° vernosŇ• ink-jetovej tlańće k√≥pi√≠ historick√Ĺch dokumentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  6.30      
Brantov√°, Martina: ҆t√ļdium vzŇ•ahov tlańćov√° farba - potlańćen√Ĺ substr√°t v ofsetovej tlańći. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  6.23      
Fuegi, David: Digital Libraries and Europeana. Digit√°lna kniŇĺnica 2008, 27. - 29. apr√≠l 2008, Jasn√°. 2008  5.58      
Jefferies, Neil: Future Directions for Digital Libraries. Digit√°lna kniŇĺnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn√°. 2010  5.52      
Knight, Steve: National digital heritage archive. Digit√°lna kniŇĺnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn√°. 2009  5.52 1    
Farace, Dominic: Can you think of a digital library without grey literature?. Digit√°lna kniŇĺnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn√°. 2009  5.52 1    
Petschar, Hans: Developing the European Digital Library. Digit√°lna kniŇĺnica 2007, 1. - 3. okt√≥ber 2007, Jasn√°. 2007  5.52      
Pasquinelli, Art: Digital libraries and repositories: Issues and trends. Digit√°lna kniŇĺnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn√°. 2009  5.47 1    
Cramer, Tom: Digital Library 2.0: Trends in Management, Access & Preservation. Digit√°lna kniŇĺnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn√°. 2010  5.41 2    
KmeŇ•ov√°, Jana: Tlańć vodiv√Ĺch Ň°trukt√ļr na upraven√Ĺ povrch f√≥lie a papiera. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  5.11 2    
Hnojńć√≠kov√°, Anna: ҆t√ļdium stability novinov√Ĺch tlańćov√Ĺch farieb na papieri Whatman. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  4.98      
Gilan, Adam: Modifik√°cia a hodnotenie kvality povrchu pre tlańć jemn√Ĺch Ň°trukt√ļr. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  4.96      
Kelemenov√°, Katar√≠na: Pr√≠prava a vlastnosti vrstiev na b√°ze modifikovan√Ĺch vodorozpustn√Ĺch polym√©rov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  4.42      
S√°rkozi, ҆tefan: Vplyv nov√Ĺch typov papierov na vlastnosti tlańćov√©ho zobrazenia. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  4.37      
GaŇ°par√≠k, Mat√ļŇ°: Spr√°va farieb v ink-jetovej tlańći. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  4.19      
Danielik, Vladim√≠r, Fellner, Pavel, Ambrov√°, Marta and Matal, OldŇôich Corrosion of Nickel-Chromium Alloy in the Molten Mixture LiF-NaF-KF Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 36-42  3.70      
Valasekov√°, Alexandra: ҆t√ļdium vlastnost√≠ podloŇĺky na tlańć v z√°vislosti od kvality tlańće a tlańćovej technol√≥gie. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  3.56      
Pohankov√°, Lucia: Podnikov√Ĺ controlling a informańćn√Ĺ syst√©m. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  3.42      
Ońćkov√°, Jana: Vplyv techniky a podmienok lakovania na vlastnosti polakovan√Ĺch v√Ĺtlańćkov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.31      
Kas√°kov√°, Katar√≠na: Deacidifik√°cia kysl√Ĺch papierov pri konzervovan√≠ arch√≠vnych a kniŇĺnińćn√Ĺch materi√°lov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  3.22      
Zacharov√°, Jana: ҆t√ļdium farebnosti vo flexotlańći a kn√≠htlańći. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  3.05      
Lehotsk√Ĺ, Vladim√≠r: ҆truktur√°lna anal√Ĺza papiera. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  2.95      
Turanov√°, Miriam: ҆t√ļdium st√°losti a stabiliz√°cie grafickej inform√°cie v procese starnutia. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  2.88      
Zeman√≠kov√°, Katar√≠na: Hodnotenie kvality tlańćenej grafickej inform√°cie. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  2.87      
Gemeiner, Pavol: Anal√Ĺza vlastnost√≠ Ň°trukt√ļr pre tlańćen√ļ elektroniku. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.56      
VereŇ°ńć√°kov√°, Ivana: ҆t√ļdium met√≥d hodnotenia kvality tlańće a potlańćiteńĺnosti. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  2.48      
҆lapansk√Ĺ, Peter: Informańćn√Ĺ syst√©m pre sklad motorov√Ĺch pal√≠v v Okt√°n a.s. KeŇĺmarok. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.30      
Lendack√Ĺ, Mat√ļŇ°: ҆t√ļdium grafick√Ĺch zobrazen√≠ na polym√©rnych podloŇĺk√°ch. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.96      
Podobekov√°, Silvia: ҆t√ļdium interakcie celul√≥za - roztok NaOH. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.88      
Rakov√°, Stanislava: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium vlastnost√≠ polym√©rnych vrstiev vyuŇĺiteńĺn√Ĺch v obalovom priemysle. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.63      
Nagyov√°, AgneŇ°a: ҆t√ļdium met√≥d hodnotenia kvality tlańće a potlańćiteńĺnosti ofsetov√Ĺch papierov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.62      
Pavlansk√Ĺ, Peter: V√Ĺpońćty zloŇĺit√Ĺch potrubn√Ĺch siet√≠. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.54      
Vańĺkov√°, Krist√≠na: Kinetika farbenia a distrib√ļcia farbiva vo vl√°kne pri farben√≠ zmesn√Ĺch PP/PES vl√°kien disperzn√Ĺmi farbivami. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.53      
Purov√°, Veronika: Anal√Ĺza konkurencie a marketingov√©ho prostredia certifikańćn√©ho org√°nu QSCrt, s.r.o.. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.11 2    
ńĆief, Emil: Chemometrick√Ĺ v√Ĺpońćet a spracovanie analytick√Ĺch sign√°lov. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  1.09      
Neczliov√°, Lucia: Reklama a pl√°novanie m√©di√≠ v r√°mci marketingov√Ĺch aktiv√≠t podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  1.05      
Malachovsk√°, Viera: Electric field effects on the growth and characteristic of model microorganisms and mammalian cells. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  0.84