Browse By Author Name - Blahov

Browse Results (8 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Blahov√°, E. and BrandŇ°teterov√°, E. Approaches in Sample Handling before HPLC Analysis of Complex Matrices Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 362-373      
Blahov√°, Barbara: Elektrochemick√© stanovenie vybran√Ĺch biologick√Ĺch √ļńćinn√Ĺch l√°tok. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 2    
Blahov√°, Eva: Nov√© pr√≠stupy k √ļprave zloŇĺit√Ĺch vzoriek pre HPLC anal√Ĺzu. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Blahov√°, Lenka: Pl√°novanie v√Ĺroby pomocou ERP - informańćn√©ho syst√©mu podniku v podmienkach I.D.C. Holding, a.s.. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Blahov√°, Elena: Pr√≠prava a charakteriz√°cia katalyz√°torov na b√°ze zeolitov ZSM-5. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Blahov√°, Jana: ҆t√ļdium vlastnost√≠ srv√°tky r√īzneho p√īvodu. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Blahov√°, Eva: Testovanie sorbentov novej gener√°cie v predseparańćnej √ļprave a HPLC anal√Ĺze morf√≠nu a jeho metabolitov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Blahov√°, Lenka: V√Ĺuńćbov√Ĺ syst√©m pre predmet Inteligentn√© syst√©my riadenia. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.