Browse By Author Name - Alexy, Pavol

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
VaŇ°kov√°, Ida, Alexy, Pavol, Bugaj, Peter, Nah√°lkov√°, Anna, Feranc, Jozef and Mlynsk√Ĺ, Tom√°Ň° Biodegradable polymer packaging materials based on polycaprolactone, starch and polyhydroxybutyrate Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 301-308      
Alexy, Pavol: Pr√≠spevok k vyuŇĺitiu dreven√©ho vulkaniz√°tu v podoŇ°vov√Ĺch zmesiach. Katedra chemickej technol√≥gie plastick√Ĺch l√°tok a vl√°kien CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1989.