Search Results (Title, Abstract, Keywords:"ink jet", Status:" Published")

Browse Results (14 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Search Relevance Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Mrll√°kov√°, Iveta: Pr√≠prava a fotochemick√° modifik√°cia polym√©rnych vrstiev na b√°ze deriv√°tov vodorozpustn√Ĺch polym√©rov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.        
Moricov√°, Petra: Fotochemick√Ĺ iniciovan√° polymeriz√°cia uret√°nakryl√°tov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.        
Pr√ľsse, Ulf, Bilancetti, Luca, Buńćko, Marek, Bugarski, Branko, Bukowski, Jozef, Gemeiner, Peter, LewiŇĄska, Dorota, Manojlovic, Verica, Massart, Benjamin, Nastruzzi, Claudio, Nedovic, Viktor, Poncelet, Denis, Siebenhaar, Swen, Tobler, Lucien and Tosi, Azzurra Comparison of different technologies for alginate beads production Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 364-374        
Klein, Ivan: Tlańćov√© podloŇĺky vhodn√© pre Ink-jet. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.        
Koppl, Tom√°Ň°: Stabilita farebn√©ho zobrazenia v ink-jet tlańći. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.   2    
Lanńćarińć, Daniel: Zmenka a jej uplatnenie v a.s. Slovnaft. Katedra manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.        
Ambr√≥z, Peter: Farebn√° vernosŇ• ink-jetovej tlańće k√≥pi√≠ historick√Ĺch dokumentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.        
Rańćkov√°, Katar√≠na: ҆t√ļdium ur√Ĺchlen√©ho sveteln√©ho starnutia tlańćov√≠n. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.        
Ch√ļŇ•kov√°, Miriam: Fotochemick√° modifik√°cia polym√©rnych vrstiev. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.        
҆ńćambov√°, Ivana: Kvalita zobrazenia v injektovej tlańći. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.        
ńĆern√°kov√°, Henrieta: ҆t√ļdium ur√Ĺchlen√©ho starnutia tlańćov√≠n. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.        
Lehotsk√Ĺ, Vladim√≠r: ҆truktur√°lna anal√Ĺza papiera. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.        
GaŇ°par√≠k, Mat√ļŇ°: Spr√°va farieb v ink-jetovej tlańći. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.        
҆andrej, Michal: Tlańć jemn√Ĺch Ň°trukt√ļr ink-jetom a ich obrazov√° anal√Ĺza. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.