Browse By Author Name - Reh

Browse Results (6 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Janńćovińćov√°, V., ńĆeppan, M., Havl√≠nov√°, B., Reh√°kov√°, M. and Jakub√≠kov√°, Z. Interactions in iron gall inks Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 391-397      
Hrehorov√°, Erika: Kompozitn√© vlastnosti kart√≥nov vyroben√Ĺch z bunińćinov√Ĺch vl√°kien a syntetick√Ĺch latexov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Reh√°k, Peter: Modifik√°cia vlastnost√≠ bunińćiny a papiera pomocou v√Ĺbojov pri atmosf√©rickom tlaku. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Reh√°k, Peter: Pd(II)-katalyzovan√© alkoxykarbonyl√°cie aminoenitolov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Reh√°k, Juraj: SmI2 indukovan√© reakcie nitr√≥nov s metylakryl√°tom a ich vyuŇĺitie v synt√©ze anal√≥gov pr√≠rodn√Ĺch alkaloidov. √östav organickej ch√©mie, katal√Ĺzy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Reh√°k, Ladislav: VyuŇĺitie reakt√≠vnych modifik√°torov na pr√≠pravu polym√©rnych mikro a nanokompozitov. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.