Browse By Author Name - Olejn

Browse Results (5 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Olejn√≠k, Pavol: Epoxid√°cia propyl√©nu v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Olejn√≠k, Pavol: Finanńćn√° anal√Ĺza vybran√©ho stredn√©ho podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Olejn√≠kov√°, Katar√≠na: Modifik√°cia trakńćn√Ĺch vlastnost√≠ beh√ļŇąov Ň°portov√Ĺch pneumat√≠k. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Olejn√≠kov√°, Dana: Pr√≠prava keramick√Ĺch membr√°n na b√°ze Al2O3. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆evńć√≠k, Peter, Mackuńĺak, Tom√°Ň°, Olejn√≠kov√°, Petra and ńĆ√≠k, Gabriel Study of antimicrobial effect of methylene blue incorporated in ZSM-5 zeolite Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 238-249