Browse By Author Name - Dude

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
DudeŇ°ek, Pavel: Anal√Ĺza chemick√Ĺch v√§zieb v kryŇ°t√°loch III-V polovodińćov. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Dudekov√°, Miroslava: Modelovanie reaktora na v√Ĺrobu nitr√≥znych plynov. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.