Browse By Author Name - Dudekov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dudekov√°, Miroslava: Modelovanie reaktora na v√Ĺrobu nitr√≥znych plynov. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.