Browse By Author Name - Duda

Browse Results (6 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dud√°Ň°ov√°, Daniela: Hodnotenie vzoriek v√°kuov√Ĺch destil√°tov a produktov ich n√°sledn√©ho spracovania. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Dud√°Ň°ov√°, Barbora: Odhad √ļńćinkov toxick√Ĺch l√°tok na obyvateńĺov pri priemyseln√Ĺch hav√°ri√°ch. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Dud√°Ň°ov√°, Barbora: ҆lachtenie pivovarsk√Ĺch kvasiniek za √ļńćelom produkcie nealkoholick√©ho piva. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Dud√°Ň°ov√°, Mariana: Sledovanie vplyvu komponentov citrusov√©ho Ňĺel√© na jeho vlastnosti. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Dud√°Ň°ov√°, Hana: VyuŇĺitie 5'nukle√°zovej polymer√°zovej reŇ•azovej reakcie v potravin√°rstve. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
DudaŇ°ko, Daniel: VyuŇĺitie alkyl esterov 2,5-dimetyl-3-fur√°nkarboxylovej kyseliny v synt√©ze bi-,tri- a tetracyklick√Ĺch heterocyklov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.