Browse By Author Name - Brand

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Blahov√°, E. and BrandŇ°teterov√°, E. Approaches in Sample Handling before HPLC Analysis of Complex Matrices Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 362-373      
Brandobur, Juraj: Syst√©m v√Ĺpońćtov termodynamick√Ĺch vlastnost√≠ l√°tok. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Hildebrandov√°, Michaela: Vplyv kultivańćn√Ĺch podmienok a kmeŇąa kvasiniek na profil senzoricky akt√≠vnych metabolitov fermentovan√Ĺch n√°pojov. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
BrandŇ°teter, Roman: VyuŇĺitie kmeŇąa Aspergillus Niger CCM 8004 na pr√≠pravu medi√°torov√©ho biosenzora citliv√©ho na gluk√≥zu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.