Browse By Author Name - Hildebrandov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Hildebrandov√°, Michaela: Vplyv kultivańćn√Ĺch podmienok a kmeŇąa kvasiniek na profil senzoricky akt√≠vnych metabolitov fermentovan√Ĺch n√°pojov. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.